Bầy gà đông tảo 800gr giá rẻ nhất mạng- hình thật-giao tận nhà

#1
Hơn 30 con gà đang giai đoạn lớn.Trọng lượng từ 800gr trở lên, gà đúng chuẩn-đúng nghĩa đông tảo không lai.Mua hết bầy giá thương lượng-mua lẻ 4 con trở lên giao gà tận nhà.đủ kích cở giá gà lớn nhất bán chỉ 400k/con nhỏ hơn giá rẻ hơn.0938868896.
Gà size lớn
<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>

Gà size nhỏ hơn
<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>
 

#2
Hơn 30 con gà đang giai đoạn lớn.Trọng lượng từ 800gr trở lên, gà đúng chuẩn-đúng nghĩa đông tảo không lai.Mua hết bầy giá thương lượng-mua lẻ 4 con trở lên giao gà tận nhà.đủ kích cở giá gà lớn nhất bán chỉ 400k/con nhỏ hơn giá rẻ hơn.0938868896.
Gà size lớn
<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>

Gà size nhỏ hơn
<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx