Bây giờ vẫn còn chiến tranh sao ?

  • Thread starter đăng-đăng
  • Ngày gửi
đăng-đăng

đăng-đăng

Nhanong.Com
#1
12002994_746039815507553_4278857161755840380_n.jpg?oh=d2e250b67abd424ab6ed85cc240f92ef&oe=5794201A


11951363_746039995507535_2406201570075146681_n.jpg?oh=ad8e5d602c814cbcf80585772ed2be98&oe=574FD496


11990390_746039742174227_467774287233353098_n.jpg?oh=1a78b8c168b50da066f04b889cbc6b9f&oe=5799390B


11012384_746039738840894_1371686199180383757_n.jpg?oh=16925b96f533351903948c1ee02e92e8&oe=578E4C2812003895_746039798840888_7207149395828270260_n.jpg?oh=a55e4d5d363458cb6e1b27a519b12a64&oe=578EDAC6


11232988_746039818840886_4994226041437333590_n.jpg?oh=3c1614da03401ab94a5f2a685192cc49&oe=574A3503


12004102_746039845507550_6765952276613579364_n.jpg?oh=e58b5d4ee76b6b27bfb92ccb689d4650&oe=575962B8


11960251_746039902174211_2265137319045361641_n.jpg?oh=d5fbf287dc57613faff5c54d824e50cc&oe=57958EDF


10408563_746039912174210_2074895764757414997_n.jpg?oh=d6223de834a8ba22d5880f48c65416f1&oe=57978EF8


11986937_746039932174208_1258645873401366307_n.jpg?oh=206a80e081c123b4110361d7aab7afac&oe=5787A02E


11027994_746040048840863_3789969669561452588_n.jpg?oh=475a84ba3cd1d7b6e08739eeaaf558b5&oe=574C94B7


12002259_746040115507523_608958047325384037_n.jpg?oh=17fc5e097f159637a7945e0989a9a719&oe=579935FA

11904733_746040138840854_6344570698364085683_n.jpg?oh=51ea05c7419387a1fdb9e436f74b4fbc&oe=5788E7F411059392_746040165507518_9105301159374190779_n.jpg?oh=22c6bb1bb0fa062f063a474cdc4c2687&oe=5790B6BA11986536_746040175507517_6205208766215615229_n.jpg?oh=7d46116bac3b76098f8face49d15fa56&oe=57548566


12004911_746040285507506_1812545218143485705_n.jpg?oh=e46864dcc953a9b6a4e0b1563e1324e1&oe=5752F8C411988714_746040335507501_5343930687916785025_n.jpg?oh=ad1b58cb1e772a9c90fba639bdf2f5f1&oe=5795F21C12002886_746040312174170_5009236568824261503_n.jpg?oh=64801cecd4ed7f90c18ed725f47c4c0c&oe=5759349B

Cầu cho quốc thái dân an !
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop