Bến Tre _Cần Bán 1 Cập Nhím Giống

linhem1986

Thành viên mới
#1
<p>Cần b&aacute;n một cập nh&iacute;m 2 th&aacute;ng tuổi c&acirc;n nặng l&agrave;, con c&aacute;i 2,2 kg </p><p>con đực 3,3kg </p><p>gi&aacute; 11 triệu</p><p>Nh&iacute;m nh&agrave; nu&ocirc;i, nh&iacute;m đẹp, bao giấy tờ đầy đủ.</p><p>xin cảm ơn đ&atilde; đọc tinh nhắn.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: linhem1986
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 01652236540
- email: linh_nongda@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx