Bến Tre, Cần bán cây mai hiếm,quý,độc đáo 150 cánh

maivang150

Thành viên mới
#1
<font size="2"></font><br /><p>Cần b&aacute;n c&acirc;y mai hoa 120 đến 150 c&aacute;nh,c&acirc;y cao 2m,t&aacute;n rộng 2.5m.chu vi gốc hơn 30cm. Một nh&aacute;nh to 150 c&aacute;nh v&agrave; 2 nh&aacute;nh nhỏ 5 c&aacute;nh. <br /></p><p>C&acirc;y n&agrave;y l&agrave; c&acirc;y Mai Lớn mua về l&agrave; năm 2012 sẽ c&oacute; hoa đẹp để ngắm liền,kh&ocirc;ng phải mạo hiểm chờ gh&eacute;p 4 đến 7 năm mới cho hoa đẹp được,m&agrave; giống mai n&agrave;y rất kh&oacute; gh&eacute;p v&igrave; l&agrave; mai đột biến,ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; hạt. Nếu gh&eacute;p được th&igrave; phải mất mấy năm chăm s&oacute;c cho c&acirc;y lớn mới nở hoa được. V&igrave; c&acirc;y nhỏ th&igrave; hoa sẽ bị rụng trước khi nở.</p><p>G&iacute;a b&aacute;n 50 000 000 đồng,giao h&agrave;ng tại Bến Tre hoặ S&agrave;i G&ograve;n miễn ph&iacute;.</p><p>Đ&acirc;y l&agrave; giống mai hiếm,hoa kết th&agrave;nh từng ch&ugrave;m,c&aacute;nh h oa xoay tr&ograve;n giống như hoa sen,m&agrave;u sắc tươi,rất đẹp. Hoa nở 20 ng&agrave;y mới hết,trời lạnh vẫn nở đẹp chứ kh&ocirc;ng bị điếc như mai &iacute;t c&aacute;nh.</p><p>Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa,độc đ&aacute;o.</p><p>Li&ecirc;n hệ : Mr Trung 0907300765, nguyenanhtrung1808@yahoo.com&nbsp;</p>http://www.uphinhnhanh.com/view-98hoamai1.png<p>&nbsp; http://www.uphinhnhanh.com/view-99hoamai3.png</p><p>http://www.uphinhnhanh.com/view-49mai4.png</p><p>http://www.uphinhnhanh.com/view-82mai5.png</p><p>&nbsp;http://www.uphinhnhanh.com/view-71Mai1502.png</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ánh Trung
- Địa chỉ: 149 Lý Tự Trọng,Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0907300765 ::: FaX
- email: nguyenanhtrung1808@yahoo.com
 

Top