Bến Tre - Cần Tư Vấn Nuôi Lợn Lùn

  • Thread starter linh0419
  • Ngày gửi
linh0419

linh0419

Nhà nông nghiệp dư
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Linh
- Địa chỉ: Mỹ Hòa - Ba Tri - Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 01652236540 ::: FaX
- email: giadinhkeodua@yahoo.com
================================

<p>Em Muốn Nu&ocirc;i lợn L&ugrave;n m&agrave; chưa biết Kỹ thuật v&agrave; con giống nếu b&aacute;c n&agrave;o biết c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; chổ b&aacute;n giống lợn lun xin chỉ gi&uacute;p em với</p><p>Em C&aacute;m ơn trước nha</p>
 

Quảng cáo

Top