(Bến Tre) Nuôi Hươu ở Bến Tre

linh0419

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Chí
- Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, Ba Tri - Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 0972287442
- email: giadinhkeodua@yahoo.com
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="1" width="90%" align="center" border="0"><tbody><tr><td style="width: 27%" valign="top">Chủ đề:</td><td style="width: 73%">Ba Tri (Bến Tre): Một hộ nu&ocirc;i thử 12 con hươu </td></tr><tr><td class="vl2" style="width: 27%" class="vl2">Ng&agrave;y cập nhật:</td><td class="vl2" style="width: 73%" class="vl2">27/8/2010
</td></tr><tr><td class="vl2" style="width: 27%" class="vl2">Nguồn tin:</td><td class="vl2" style="width: 73%" class="vl2">B&aacute;o Đồng Khởi, 25/08/2010 </td></tr></tbody></table><font size="3" />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" align="center" border="0"><tbody><tr><td class="content" class="content"><font size="3" />
Hươu l&agrave; động vật hoang d&atilde; n&ecirc;n khả năng sinh trưởng v&agrave; kh&aacute;ng bệnh rất mạnh. Thức ăn chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ tạp c&oacute; sẵn tại địa phương.
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, anh Đo&agrave;n Hữu Ch&iacute; (hiện cư ngụ tại ấp Mỹ H&ograve;a, x&atilde; Mỹ H&ograve;a, Ba Tri - Bến Tre) l&agrave;m kỹ sư lắp đặt thang m&aacute;y tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đi c&ocirc;ng t&aacute;c, anh t&igrave;m hiểu nhiều loại c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i mới, c&oacute; hiệu quả cao để nu&ocirc;i trồng nhằm ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh. Đầu năm 2009, anh ph&aacute;t hiện hai m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i hươu tại tỉnh Đồng Nai v&agrave; tỉnh H&agrave; Tĩnh. Đồng thời, qua t&igrave;m hiểu tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, anh nhận thấy nhung (sừng non của hươu) l&agrave; dược phẩm c&oacute; gi&aacute; trị về y học v&agrave; kinh tế n&ecirc;n anh quyết định đầu tư nu&ocirc;i lo&agrave;i động vật n&agrave;y.
Hiện tại, anh Đo&agrave;n Hữu Ch&iacute; đang nu&ocirc;i 12 con hươu khoảng 15 th&aacute;ng tuổi; trong đ&oacute;, c&oacute; 4 con c&aacute;i v&agrave; 8 con đực; l&uacute;c mua, gi&aacute; mỗi con l&agrave; 10 triệu đồng. Hươu giống được anh mua tại huyện Hương Sơn, tỉnh H&agrave; Tĩnh v&agrave; huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai. Anh bắt đầu thả nu&ocirc;i v&agrave;o th&aacute;ng 4-2010. Qua 4 th&aacute;ng nu&ocirc;i, đ&agrave;n hươu ph&aacute;t triển rất tốt.
Kỹ thuật nu&ocirc;i hươu kh&aacute; đơn giản. Yếu tố quan trọng nhất l&agrave; c&aacute;ch cho ăn. Mỗi con hươu trưởng th&agrave;nh mỗi ng&agrave;y ăn từ 5 đến 6 kg cỏ. Khi chuẩn bị đến m&ugrave;a cho nhung, cơ cấu thức ăn cho hươu cần được thay đổi cho ph&ugrave; hợp. Con đực, khi được 24 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n, sẽ cho nhung. Giai đoạn cho nhung l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n. Sau 45 ng&agrave;y kể từ khi c&oacute; nhung, phải cắt ngay. Nếu cắt sớm, nhung kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng. Nếu cắt trễ, nhung sẽ chuyển th&agrave;nh sừng, mất gi&aacute; trị kinh tế. Ri&ecirc;ng đối với hươu n&aacute;i th&igrave; sau 24 th&aacute;ng tuổi sẽ sinh sản.
Việc x&acirc;y dựng chuồng trại cho hươu cũng kh&aacute; quan trọng. Chuồng nu&ocirc;i hươu cần phải th&ocirc;ng tho&aacute;ng, tr&aacute;nh gi&oacute; v&agrave; phải c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời chiếu v&agrave;o. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n lắp đặt th&ecirc;m b&oacute;ng đ&egrave;n d&acirc;y t&oacute;c để giữ ấm v&agrave;o ban đ&ecirc;m gi&uacute;p cho hươu kh&ocirc;ng bị xửng l&ocirc;ng.
Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, anh Đo&agrave;n Hữu Ch&iacute; rất quan t&acirc;m bảo vệ m&ocirc;i trường. Mặc d&ugrave; ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu của con hươu &iacute;t g&acirc;y m&ugrave;i h&ocirc;i, thối nhưng anh vẫn x&acirc;y dựng khu vực thu gom, kh&ocirc;ng để chất thải chảy ra m&ocirc;i trường. Chất thải của hươu d&ugrave;ng l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n cho c&acirc;y trồng rất tốt.
H&agrave;ng năm, mỗi con hươu đực c&oacute; thể cho từ 0,7 đến 1 kg nhung. Được biết, mỗi kg nhung hươu hiện nay c&oacute; gi&aacute; từ 16 đến 18 triệu đồng. Như vậy, so với c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c th&igrave; nu&ocirc;i hươu c&oacute; lợi nhuận kinh tế cao hơn nhiều.
MINH ĐỨC
</td></tr></tbody></table>


Bán Nhung Hươu và Nai, con giống Tư vấn Kỹ thuật nuôi hươu........ai có nhu cầu xin liên lạc theo số trên xin chân thành cám ơn đã đọc tin nhắn
 

Last edited:
#4
Quan trọng nhất là khâu cắt nhung và tiêu thụ nhung như thế nào.
Theo như mình biết thì ở ngoài Hà Tỉnh người ta có hội những người chuyên đi cắt nhung mướn cho những gia đình nuôi hưu vì họ có kinh nghiệm và phải là một nhóm 5-7 người để vật con vật xuống cắt sao cho nhanh gọn và ít mất máu .
Không biết bạn giải quyết vấn đề này như thế nào nhỉ.
Thân.
 

linh0419

Nhà nông nghiệp dư
#5
Vấn đề cắt nhung thì người mua nhung sẽ cắt từ trên đầu nai và hươu vì nếu mình cắt thì họ sợ nhung giả sẽ ép giá
 
#6
Vấn đề cắt nhung thì người mua nhung sẽ cắt từ trên đầu nai và hươu vì nếu mình cắt thì họ sợ nhung giả sẽ ép giá
Đúng là họ nhìn tận mắt cặp nhung được cắt từ con vật chứ họ không thể và mình cũng không thể để họ tự cắt được, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.
và bài toán cách và người cắt nhung vẫn còn đó

Nếu ai muốn nuôi hưu nai lấy nhung đều phải tính cách giải quyết vấn đề này nếu không thì việc cắt nhung sẻ rất khó thực hiện và việc nuôi hưu nai sẻ khó thành công

Tôi cũng đang rất quan tâm và dự định nuôi mong bạn có thể chia sẻ với mọi người về cách giải quyết vấn đề này
Chúc bạn chăn nuôi hiệu quả
Thân.
 

linh0419

Nhà nông nghiệp dư
#7
Câu hỏi của anh em đã trả lời rồi mà người mua nhung họ sẽ tự cắt và người cắt sau cùng là người trực tiếp nuôi vì người bán hươu giống chỉ hướng dẫn kỹ thuật cho mình thôi họ sẽ xuống trại mình và hưỡng cách cắt nhung cho mình khoảng 2 đến ba lần sao đó họ sẽ để mình tự cắt
 

Top