Bệnh trên cây dưa hấu

  • Thread starter chienthan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

chienthan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chienthan
- Địa chỉ: Phú Quý - Bình Thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 01212291148
- email: dangquochoi
================================

<p>Xin tư vấn gi&uacute;p t&ocirc;i!</p><p>&nbsp;c&aacute;c biểu hiện bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y dưa hấu: l&aacute; co gập xuống, tr&aacute;i ph&aacute;t triển như quả khoai lan(cong v&agrave; c&oacute; nhiều lỗ),n&oacute; kh&ocirc;ng tr&ograve;n đều,v&agrave; k&iacute;ch thước của n&oacute; cũng nhỏ hơn rất nhiều so vơi tr&aacute;i b&igrave;nh thường!</p><p>mong được mọi người gi&uacute;p đỡ</p><p>Email: dangquochoi@gmail.com</p><p>DT: 01212291148 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top