Bị xã-hội-đen đòi nợ!

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
Nông dân @
#13
agriviet.com mà cũng có xã hội gạch ngang đen nữa ah . Hay nhỉ , rứa rốt cuộc có đòi được chưa ?