biên hoà bán chim lửa ,bồ câu sư tử,serama,chuối tuyết,tân châu,bồ câu nhật,bồ câu ph

chuachom

Lữ khách
#1
Chim lửa xem hàng nói giá { vui lòng call đẻ bik thêm chi tiết }
bồ câu sư tử thái đẻ 2tr8 1 cặp
serama las A dáng rồng tự nhiên gia call
chuối tuyết đẻ ko lem cực dáng chuẩn 2tr7 1 cặp
tân châu mini dòng phụng vy~ đang đẻ 950k 1 cặp
bồ câu nhật đẻ 1tr5>2tr5 1 cặp,chưa đẻ hơi non 500>1000k 1 cặp
bồ câu pháp 200k 1 em đẻ
non ra ràng 250k 1 cặp


call 0902 979293
nhà gần công viên 30-4
ai đi ngang up hộ em cái nha thanks
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx