Biên Hoà - cần bán gà Tân Châu ..

  • Thread starter rockman
  • Ngày gửi
R

rockman

Lữ khách
#1
Mình có 1 số chú gà Tân Châu cần bán.
Các bạn thích chú nào thì nhắn tin cho mình theo số: 0929056093
(Giá cả thoả thuận)
Đây là hình của các em nó:
1. Giá 3 con: 1,5tr
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081322_IMG_0589.jpg&hash=746591fb08eadea9d39055796d694b1c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081418_IMG_0585.jpg&hash=32d13309007744d0ba15f69e8d11cd86


2. Giá 3tr
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081432_IMG_0590.jpg&hash=291c8f2ccd966dfae5505141a23ce1d1


3. 1 cặp 800k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081454_IMG_0598.jpg&hash=3d7fc8f9d218e27b6477582b91dec0dd


4. Gà con: 150k/1 con (khét vàng, chuối bông)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081506_IMG_0599.jpg&hash=386baa816fc0c85a7bc21677eee3b044


5. Gà điều tơ 5 tháng giá 1,5tr
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081520_IMG_0603.jpg&hash=96ce83cb0638272507939fe228b7cb13


6. Gà cha (thích thì alo)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081532_IMG_0609.jpg&hash=bb1a4330f85ca1856bbc4971a2795e05


7. 150k 1 chú gà con
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081544_IMG_0613.jpg&hash=6fcec8272bd72c97fb1dfa1015b074b1


8. như trên
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111115%2F08%2Fo%2Fanhso-081601_IMG_0584.jpg&hash=05f3f3c510e3e346dd11b861e60e8986


Cảm ơn các bạn đã quan tâm
 

Đối tácTop