Biên - Hòa, Đồng Nai : trại nhím giống

  • Thread starter ninhquocnhu
  • Ngày gửi
K

Kim_Giáp

Thành viên mới
Nhím hiện nay có rất nhiều người nuôi và lại dễ nuôi nữa nhưng tại sao giá vẫn còn trên trời dữ vậy ta?

Kiếm 1 chú để lai rai với bạn bè cung không đủ money nữa! huống chi là mua để nuôi và gây giống!
 

Quảng cáoTop