Biện pháp an toàn trong sửa chữa và thi công điện

#1
- Tất cả công nhân, cán bộ làm việc khi sửa chữa đường dây điện phải có trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và đeo phù hiệu: quần áo bảo hộ phải gọn gàng, cài khuy, tay áo, không đi dép lê.

- Khi làm việc lắp đặt thiết bị điện ở trên cao phải có biện pháp đề phòng dụng cụ rơi xuống đât, dụng cụ làm việc phải có túi đựng hoặc cài chắc chắn vào người. Không đứng dưới chân cột khi bên trên có người làm việc.

- Trường hợp có thông báo cơn bão khẩn cấp thì phải ngừng các công việc sữa chữa trên đường dây (trừ một số việc phải làm để đối phó với cơn bão), các móng cột đang đào lên để kiểm tra, quét bitum hay sữa chữa phải lấp lại ngay để sau khi cơn bão đi qua sẽ tiếp tục tiến hành công việc.

- Công tác sữa chữa trên đường dây phải được hoàn thành trong thời gian quy định, đả bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Khi sữa chữa đường dây phải lưu ý không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận và hạn chế tới đường dây thiệt hại về hoa màu, cây cối.. và phải bảo quản tốt vật tư thu hồi về số lượng và chất lượng.

- Khi kết thúc công tác sữa chữa phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành, có biên bản xác nhận. Đối với các công trình ngầm phải có biên bản nghiệm thu trước khi lấp.

- Đối với các công tác sữa chữa lớn phải lập phương án kỹ thuật và có bản vẽ thiết kế điện được duyệt bởi các bộ phận chức năng liên quan. Đối với các công trình cải tạo nâng cấp có thay đổi thiết kế ban đâu phải có thiết kế của các cơ quan đúng chức năng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện phải tổ chức phổ biến đến từng công nhân về nội dung phương án và khi thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt từng bước trong phương án.

- Chỉ được phép thay đổi khối lượng công tác sữa chữa hoặc thay đổi biện pháp kỹ thuật khi được phép của cấp có thẩm quyền phê duyệt.