BÌNH ĐỊNH: BÁN HEO RỪNG GIỐNG, GÀ H'MÔNG

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BẢY XUÂN
- Địa chỉ: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N<br /></em></h1><em>Địa chỉ:</em> Th&ocirc;n Tr&agrave; Lương - Mỹ Trinh - Ph&ugrave; Mỹ - B&igrave;nh Định<br /><em>Điện thoại:</em> 056.3776161 &ndash; 056.2219221 &ndash; Li&ecirc;n hệ: Kỹ sư Sang 0913604099<br /><em>Email:</em> heorung7xuan@gmail.com<br /><p><font size="3" face="VNI-Times">&nbsp;</font></p><strong><em><u>Cung cấp:<br /></u></em></strong>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br />- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br />- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br />- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /><em>+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 180.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></em>Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /><strong>(Ti&ecirc;u ch&iacute; Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i: Heo kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn nu&ocirc;i giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thải ra b&aacute;n heo nu&ocirc;i thịt, kh&ocirc;ng cung cấp giống kh&ocirc;ng đạt chuẩn)<br /></strong>- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br />- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br />- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br />- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /><span /><strong><em>K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n.<br /></em></strong>
 

L

linhqnpsc

Guest
#2
Gởi Bác !
Mình ở quảng Ngãi, mình muốn mua ga Hmong giống và thịt, cho minh hoi giá Bác bán bao nhiêu.
Cảm ơn nhiều
 

Đối tácTop