BÌNH ĐỊNH: BÁN HEO RỪNG GIỐNG - THỊT

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THANH SANG
- Địa chỉ: PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: sangnhonphu@gmail.com
================================

<p><font size="4">Trại heo rừng Bảy Xu&acirc;n - B&igrave;nh Định hiện c&oacute; heo rừng giống 8kg-20kg/con, giống đẹp.</font></p><p><font size="4">K&iacute;nh mời qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Sang 0913604099.</font></p><p><font size="4">K&iacute;nh mời</font></p>
 

#2
Trại heo rừng Bảy Xuân - Bình Định hiện có heo rừng giống 8kg-20kg/con, giống đẹp.
Kính mời quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Sang 0913604099.
Kính mời
---------------
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
NGUYỄN THANH SANG
- Địa chỉ: PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: sangnhonphu@gmail.com
================================


Trại heo rừng Bảy Xuân - Bình Định hiện có heo rừng giống 8kg-20kg/con, giống đẹp.
Kính mời quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Sang 0913604099.
Kính mời
---------------
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
NGUYỄN THANH SANG
- Địa chỉ: PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: sangnhonphu@gmail.com
================================


Trại heo rừng Bảy Xuân - Bình Định hiện có heo rừng giống 8kg-20kg/con, giống đẹp.
Kính mời quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Sang 0913604099.
Kính mời
---------------
Trại heo rừng Bảy Xuân - Bình Định hiện có heo rừng giống 8kg-20kg/con, giống đẹp.
Kính mời quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Sang 0913604099.

Kính mời
 
Last edited:
#3
TRẠI HEO RỪNG LAI BẢY XUÂN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>

Địa chỉ: Thôn Trà Lương - Mỹ Trinh - Phù Mỹ - Bình Định<o:p></o:p>
Điện thoại: 056.3776161 – 056.2219221 – Liên hệ: Kỹ sư Sang 0913604099<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cung cấp:<o:p></o:p>
- HEO RỪNG NUÔI GIỐNG 8-15kg/con<o:p></o:p>
- HEO RỪNG NUÔI THỊT và HEO THỊT NGUYÊN CON<o:p></o:p>
- GÀ H’MÔNG GIỐNG - THỊT<o:p></o:p>
- Giá cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<o:p></o:p>
+ Heo giống loại <15kg/con, giá: 200.000đ/kg (4 tháng tuổi)<o:p></o:p>
+ Heo giống loại >15kg/con, giá: 180.000đ/kg (>6 tháng tuổi)<o:p></o:p>
+ Heo nuôi thịt loại <15kg/con, giá: 80.000đ/kg<o:p></o:p>
+ Heo thịt loại >15kg/con, giá: 70.000đ/kg<o:p></o:p>
Số lượng mua từ 15-20con: giảm giá 10%<o:p></o:p>
- Chuyển giao kỹ thuật nuôi chu đáo<o:p></o:p>
- Trại có giấy phép nuôi sinh sản và sinh trưởng động vật bán hoang dã<o:p></o:p>
- Vận chuyển ngoài tỉnh: có giấy Kiểm Lâm, giấy Thú Y, Hoá đơn thuế<o:p></o:p>
- Có nhiều dòng giống bố để cung cấp, tránh đồng huyết<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Kính mời quý Khách tham quan Trại Heo rừng Bảy Xuân.<o:p></o:p>