BÌNH ĐỊNH - GÀ NÒI ĐÒN TƠ

dthyvu

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 01228551843 ::: FaX
- email: vdong37@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">1.T&iacute;a ch&acirc;n xanh tr<span style="font-family: 'Times New Roman'">ạng 29</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">2. t&iacute;a ch&acirc;n v&agrave;ng trạng 2.8</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">3. t&iacute;a v&agrave;ng lột 2.9</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">4. t&iacute;a v&agrave;ng lột 32</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">5. m&agrave;o cờ</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
</span></p><p>&nbsp;</p>
 

Last edited:

HienBeo

Nhanong.Com
#3
Gà nhìn cái đầu của nó gấu thiệt :)
Nó có đá trận nào chưa bác ?
 

vaoladc

Lữ khách
#6
Giá như con số 3 là bao nhiêu thế bác ? cho em xin sms vào số : 01647006992
1 cặp trống mái giá bao nhiêu vậy bác?