BÌNH ĐỊNH - GÀ NÒI ĐÒN

dthyvu

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DTHYVU
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 01228551843 ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<div>em c&oacute; v&agrave;i chục em g&agrave; n&ograve;i đ&ograve;n 6 th&aacute;ng tuổi, đưa l&ecirc;n cho mấy b&aacute;c xem chơi. ai th&iacute;ch th&igrave; phone cho em nh&eacute; &nbsp;:welcome:. em đưa l&ecirc;n v&agrave;i ch&uacute; c&oacute; g&igrave; c&aacute;c b&aacute;c chỉ bảo d&ugrave;m em nh&eacute;. em cảm ơn nhiều. G&agrave; tơ chưa biết g&aacute;y. Chụp bằng dthoai n&ecirc;n h&igrave;nh ảnh ko n&eacute;t lắm, c&aacute;c b&aacute;c th&ocirc;ng cảm nh&eacute;</div><div>hai con đầu ti&ecirc;n nở ra c&ugrave;ng 1 trứng</div><div>
</div><div>Con n&agrave;y đ&atilde; b&aacute;n</div><div>
</div><div>Hai em n&agrave;y mới xổ 1 dạt vừa lắc t&iacute;ch xong, 9 th&aacute;ng tuổi. em đầu ti&ecirc;n 2.8kg 6 ảnh. Em n&agrave;y rất sung, đ&aacute; cả...người lu&ocirc;n</div><div>
</div><div>
</div><div>em n&agrave;y 3kg 6 ảnh tiếp theo. Con n&agrave;y mắt lửa rất dzữ</div><div>
</div><div>
</div><div>em n&agrave;y l&agrave; chuy&ecirc;n gia chạy kiệu thắng 1 c&aacute;i &nbsp; ...... &nbsp; &nbsp;em n&agrave;y ch&acirc;n mỏ hợp c&aacute;ch đ&aacute; nhanh n&eacute; giỏi vừa xổ xong.....em n&agrave;y m&oacute;ng rồng đ&acirc;y, chiến c&ocirc;ng th&igrave; mới 3 c&aacute;i ah</div><div><br /></div><div>
</div><div>h&igrave;nh ảnh cụ thể của từng em đ&acirc;y:</div><div>con n&agrave;y c&aacute;c b&aacute;c xem vảy vi như thế n&agrave;o. trạng 3.1kg</div><div>
</div><div>con n&agrave;y ch&acirc;n cẳng ra sao? trạng 3kg</div><div>
</div><div>v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; 1 số h&igrave;nh ảnh trại g&agrave; của em, mời c&aacute;c b&aacute;c gh&eacute; qua thăm chỗ em để em dc giao lưu v&agrave; học hỏi kinh nghiệm</div><div><br /></div><div>
</div>
 

dthyvu

Thành viên mới
#6
Con này giá cả sao vậy anh vũ!
oh, xin chao xinlioitinh yeu. Tet vua rồi cả nhà vui vẻ chứ, hôm đó mình bận cong việc nên ko về kịp để vui cùng anh em, tiếc thật đấy. con này nếu chú lấy thì phone cho anh anh sẽ hữu nghị cho chú, giá mềm thôi
 

dthyvu

Thành viên mới
#7
năm mới cả nhà vui vẻ
 

xinloitinhyeu541

Trùn quế & Gà Đòn Thành An
#9
dạo này anh Vũ có hay ôm gà đi đá trên vùng An Khê,Tây Sơn không anh Vũ?có dịp lên naỳ alo cho thằng em ra giao lưu nhe!