BÌNH ĐỊNH MUA RÙA SỐ LƯỢNG LỚN

emmuon18

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: emmuon18
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 01228551843 ::: FaX
- email: dthyvu@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Theo t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay th&igrave; l&ograve;ai r&ugrave;a c&oacute; nguy cơ tuyệt chủng rất cao, với nhiều năm nghi&ecirc;n cứu về con vật n&agrave;y t&ocirc;i mong muốn m&igrave;nh c&oacute; bộ sưu tập đầy đủ v&agrave; phong ph&uacute; về c&aacute;c loại r&ugrave;a ở Việt Nam cũng như c&aacute;c loại r&ugrave;a kh&aacute;c. C&aacute;c anh em tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n nếu y&ecirc;u mến hoặc chuy&ecirc;n mua b&aacute;n về r&ugrave;a th&igrave; c&oacute; thể trao đổi th&ocirc;ng tin với t&ocirc;i. T&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;c loại r&ugrave;a n&agrave;y, ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n th&igrave; xin ki&ecirc;n hệ với t&ocirc;i</p><p>&nbsp;C&aacute;c b&aacute;c ai c&oacute; m&agrave; muốn b&aacute;n th&igrave; xin gửi ảnh của con r&ugrave;a đ&oacute; em sẽ b&aacute;o gi&aacute; cụ thể</p>
 

docnhatmot

Nhà nông nghiệp dư
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: emmuon18
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 01228551843 ::: FaX
- email: dthyvu@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Theo t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay th&igrave; l&ograve;ai r&ugrave;a c&oacute; nguy cơ tuyệt chủng rất cao, với nhiều năm nghi&ecirc;n cứu về con vật n&agrave;y t&ocirc;i mong muốn m&igrave;nh c&oacute; bộ sưu tập đầy đủ v&agrave; phong ph&uacute; về c&aacute;c loại r&ugrave;a ở Việt Nam cũng như c&aacute;c loại r&ugrave;a kh&aacute;c. C&aacute;c anh em tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n nếu y&ecirc;u mến hoặc chuy&ecirc;n mua b&aacute;n về r&ugrave;a th&igrave; c&oacute; thể trao đổi th&ocirc;ng tin với t&ocirc;i. T&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mua c&aacute;c loại r&ugrave;a n&agrave;y, ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n th&igrave; xin ki&ecirc;n hệ với t&ocirc;i</p><p>&nbsp;C&aacute;c b&aacute;c ai c&oacute; m&agrave; muốn b&aacute;n th&igrave; xin gửi ảnh của con r&ugrave;a đ&oacute; em sẽ b&aacute;o gi&aacute; cụ thể</p>
Rùa trung bộ bán giá bao nhiêu?Bạn báo giá cho mình đi?