bình dương-Bán chim hồng loan 7 màu

#1
chim rất dạn người ăn khoẻ.chim ăn cá,tép,cám chim.....


giá 800k
093 886 8896
nếu không gọi được xin call
01633 909 916
bình dương,sẽ giao chim trong khu vực hcm.

<!-- / message -->
 

Top