Bình Dương- Cần bán bồ câu gà

handtohand

Lữ khách
#1
Cần bán 2 cặp bồ câu tại TX,TDM
[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Cặp này được 1,5 tháng
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Cặp này vừa rớt cắp trứng đầu tiên
Ai có nhu cầu liên hệ 01992385451
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx