Bình Dương Chuyên Bán:Gà Nòi Giống Bổn Hay,Tướng Đẹp(Móng Rồng)

#1
chỗ mình đặc biệt có 1 chú gà Trống đều cực kì hay!!!hễ đá với con nào thi con đó sẽ đui mắt!cái này là sự thật...show ảnh cho AE xem sẽ rõ!!! http://www.uphinh.vn/image/view/483606.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483607.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483608.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483609.jpg Nay papa mình muốn bán với giá là 5tr(fix)về đặc điểm nổi bật của nó nếu Pro nào không tin co thể đem Gà lên minh test thử(đui mắt không đền ak nhen)hjhj Tiếp theo la 1 con Gà máy nòi Tơ cực kỳ đẹp và lạ...show http://www.uphinh.vn/image/view/483618.jpghttp://www.uphinh.vn/image/view/483614.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483615.jpg Gà mái mà có lông mã như gà trống mặt mày sáng,ngầu...giá là 3tr Ngoài ra papa mình còn bán gà con với nhiều lứa tổi khác nhau... đây là cặp gà giống của nhà mình đây!con trống là cha của con Gà đặc biệt mình nói ở trên... http://www.uphinh.vn/image/view/483628.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483630.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483627.jpg Và dưới đây là một số gà con các lứa tuổi đây! http://www.uphinh.vn/image/view/483641.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483642.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483643.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg LH:0918099611 gặp trực tiếp papa mình nhen!tên Hùng 5x ĐC:ở Thị Xã TDM Tỉnh Bình Dương gần KDL ĐạiNam! chỗ mình đặc biệt có 1 chú gà Trống đều cực kì hay!!!hễ đá với con nào thi con đó sẽ đui mắt!cái này là sự thật nhà chỉ có 8con trống mà đui mắt hết 7con...show ảnh cho AE xem sẽ rõ!!! http://www.uphinh.vn/image/view/483606.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483607.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483608.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483609.jpg Nay papa mình muốn bán với giá là 5tr(fix)về đặc điểm nổi bật của nó nếu Pro nào không tin co thể đem Gà lên minh test thử(đui mắt không đền ak nhen)hjhj Tiếp theo la 1 con Gà máy nòi Tơ cực kỳ đẹp và lạ...show http://www.uphinh.vn/image/view/483618.jpghttp://www.uphinh.vn/image/view/483614.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483615.jpg Gà mái mà có lông mã như gà trống mặt mày sáng,ngầu...giá là 3tr Ngoài ra papa mình còn bán gà con với nhiều lứa tổi khác nhau... đây là cặp gà giống của nhà mình đây!con trống là cha của con Gà đặc biệt mình nói ở trên... http://www.uphinh.vn/image/view/483628.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483630.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483627.jpg Và dưới đây là một số gà con các lứa tuổi đây! http://www.uphinh.vn/image/view/483641.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483642.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483643.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg LH:0918099611 gặp trực tiếp papa mình nhen!tên Hùng 5x ĐC:ở Thị Xã TDM Tỉnh Bình Dương gần KDL ĐạiNam! -------- chỗ mình đặc biệt có 1 chú gà Trống đều cực kì hay!!!hễ đá với con nào thi con đó sẽ đui mắt!cái này là sự thật nhà chỉ có 8con trống mà đui mắt hết 7con...show ảnh cho AE xem sẽ rõ!!! http://www.uphinh.vn/image/view/483606.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483607.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483608.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483609.jpg Nay papa mình muốn bán với giá là 5tr(fix)về đặc điểm nổi bật của nó nếu Pro nào không tin co thể đem Gà lên minh test thử(đui mắt không đền ak nhen)hjhj Tiếp theo la 1 con Gà mái nòi Tơ cực kỳ đẹp và lạ...show http://www.uphinh.vn/image/view/483618.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483614.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483615.jpg Gà mái mà có lông mã như gà trống mặt mày sáng,ngầu...giá là 3tr Ngoài ra papa mình còn bán gà con với nhiều lứa tổi khác nhau... đây là cặp gà giống của nhà mình đây!con trống là cha của con Gà đặc biệt mình nói ở trên... http://www.uphinh.vn/image/view/483628.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483630.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483627.jpg Và dưới đây là một số gà con các lứa tuổi đây! http://www.uphinh.vn/image/view/483641.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483642.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483643.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg LH:0918099611 gặp trực tiếp papa mình nhen!tên Hùng 5x ĐC:ở Thị Xã TDM Tỉnh Bình Dương gần KDL ĐạiNam! -------- chỗ mình đặc biệt có 1 chú gà Trống đều cực kì hay!!!hễ đá với con nào thi con đó sẽ đui mắt!cái này là sự thật nhà chỉ có 8con trống mà đui mắt hết 7con...show ảnh cho AE xem sẽ rõ!!! http://www.uphinh.vn/image/view/483606.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483607.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483608.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483609.jpg Nay papa mình muốn bán với giá là 5tr(fix)về đặc điểm nổi bật của nó nếu Pro nào không tin co thể đem Gà lên minh test thử(đui mắt không đền ak nhen)hjhj Tiếp theo la 1 con Gà mái nòi Tơ cực kỳ đẹp và lạ...show http://www.uphinh.vn/image/view/483678.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483679.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483615.jpg Gà mái mà có lông mã như gà trống mặt mày sáng,ngầu...giá là 3tr Ngoài ra papa mình còn bán gà con với nhiều lứa tổi khác nhau... đây là cặp gà giống của nhà mình đây!con trống là cha của con Gà đặc biệt mình nói ở trên... http://www.uphinh.vn/image/view/483628.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483630.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483632.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483627.jpg Và dưới đây là một số gà con các lứa tuổi đây! http://www.uphinh.vn/image/view/483641.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483642.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483643.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg http://www.uphinh.vn/image/view/483644.jpg LH:0918099611 gặp trực tiếp papa mình nhen!tên Hùng 5x ĐC:ở Thị Xã TDM Tỉnh Bình Dương gần KDL ĐạiNam! Link: http://agriviet.com/home/threads/72...ng-Bon-Hay-Tuong-Dep-Mong-Rong-#ixzz1egJCFCMl -------- upppppppppppppppppp
 

Last edited: