Bình nito lỏng trữ mẫu

  • Thread starter unitradejsc
  • Ngày gửi
U

unitradejsc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM ĐT Hợp Nhất
- Địa chỉ: 75/8 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Q.1
- Tel, Fax: 08 39110233 ::: FaX 08 39110236 ::: FaX
- email: unitradejsc@vnn.vn
================================

<p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#000060" size="3"><strong>MVE Biological Systems</strong> dẫn đầu về cung cấp c&aacute;c sản phẩm để trữ lạnh l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c vật liệu sinh học. Trong hơn 30 năm qua, MVE dẫn đầu lĩnh vực n&agrave;y với kỹ thuật bảo quản lạnh đạt ti&ecirc;u chuẩn c&ocirc;ng nghiệp. Thiết bị trữ lạnh bằng nito lỏng ở pha hơi -190<sup>o</sup>C mới nhất gi&uacute;p bảo vệ mẫu ở cấp độ cao nhất. Ứng dụng trong lĩnh vực y sinh như: gi&uacute;p t&aacute;i sản xuất, nghi&ecirc;n cứu ung thư, nghi&ecirc;n cứu miễn dịch, liệu ph&aacute;p gen v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng tế b&agrave;o, tuỷ xương, tế b&agrave;o gốc v&agrave; cord m&aacute;u.</font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#000060" size="3"><strong>C&ocirc;ng ty CP TM ĐT Hợp Nhất</strong> l&agrave; đơn vị độc quyền ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm của MVE bao gồm:</font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><font color="#000060">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000060">B&igrave;nh chứa Nitơ lỏng &ndash; Lab Series, Cryocyl Series</font></font><!--[endif]--></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id=\"_x0000_t75\" coordsize=\"21600,21600\" o:spt=\"75\" o:preferrelative=\"t\" path=\"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe\" filled=\"f\" stroked=\"f\"> <v:stroke joinstyle=\"miter\"/> <v:formulas> <v:f eqn=\"if lineDrawn pixelLineWidth 0\"/> <v:f eqn=\"sum @0 1 0\"/> <v:f eqn=\"sum 0 0 @1\"/> <v:f eqn=\"prod @2 1 2\"/> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelWidth\"/> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelHeight\"/> <v:f eqn=\"sum @0 0 1\"/> <v:f eqn=\"prod @6 1 2\"/> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelWidth\"/> <v:f eqn=\"sum @8 21600 0\"/> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelHeight\"/> <v:f eqn=\"sum @10 21600 0\"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok=\"f\" gradientshapeok=\"t\" o:connecttype=\"rect\"/> <o:lock v:ext=\"edit\" aspectratio=\"t\"/> </v:shapetype><v:shape id=\"_x0000_i1030\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:101.25pt; height:101.25pt\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image001.jpg\" o:title=\"cryocyl1_3\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1025\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:180pt;height:102pt;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-vertical:absolute\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image002.jpg\" o:title=\"MVE%20Lab%20Series\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></p><div><font color="#000060" size="3">&nbsp;<br /></font></div><font color="#000060" size="3"><!--[endif]--><span /></font> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><font color="#000060">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000060">B&igrave;nh trữ mẫu trong Nitơ lỏng &ndash; SC, XC, CryoSystem, Spectrum Series</font></font><!--[endif]--></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1026\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:146.25pt; height:99pt\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image004.jpg\" o:title=\"XC%20series\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1031\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:171pt;height:105pt\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image006.jpg\" o:title=\"Cryosystems\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1029\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:164.25pt;height:93pt\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image008.jpg\" o:title=\"spectrum_group\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></p><font color="#000060" size="3"><br /><!--[endif]--><span /></font> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><font color="#000060">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000060">B&igrave;nh trữ mẫu cao cấp &ndash; HE Series, Stock Series</font></font><!--[endif]--></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1027\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:191.25pt; height:105.75pt\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image010.jpg\" o:title=\"MVE%20Eterne\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></p><div><font color="#000060" size="3"><br /></font></div><font size="3"><span /></font> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font size="3"><font color="#000060">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000060">B&igrave;nh vận chuyển dạng hơi &ndash; MVE Vapor Shipper</font></font><!--[endif]--></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id=\"_x0000_i1028\" type=\"#_x0000_t75\" style=\'width:182.25pt; height:125.25pt;mso-position-horizontal:absolute;mso-position-vertical:absolute\'> <v:imagedata xsrc=\"file:///C:\\DOCUME~1\\NHATKI~1\\LOCALS~1\\Temp\\msohtml1\\01\\clip_image012.jpg\" o:title=\"vapour%20shippers\"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></p><div><font color="#000060" size="3"><br /></font></div><!--[endif]--><font size="3"><span /></font> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><font color="#000060">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000060">Xe chứa mẫu</font></font><!--[endif]--></p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" LatentStyleCount=\"156\"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:VNI-Times; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:\"\"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:VNI-Times; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:\"Times New Roman\"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </p><p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3">Để c&oacute; thể phục vụ kịp thời v&agrave; đầy đủ trong việc cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật, b&aacute;o gi&aacute;.</font></p><p align="\&quot;left\&quot;" class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;</p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3"><em>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></font></p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;</p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3"><strong>Cty CP TM ĐT Hợp Nhất</strong></font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3">75/8 Ho&agrave;ng Sa, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM</font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3">Tel: 08 39110233-39110235</font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3">Fax: 08 39110236.</font></p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font color="#0003f0" size="3">Email: unitradejsc@vnn.vn </font></p><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;</p> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font size="3"><em><font color="#0003f0">Rất h&acirc;n hạnh phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!</font></em></font></p> <font size="3">&nbsp;</font><p>&nbsp;</p>
 
Top