Bình Phước - Bán Nhím Giống, Nhím Thịt

  • Thread starter Trần Lô
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Lô

Guest
#1
<p><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span></font></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px">HI&Ecirc;̣N NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; CUNG C&Acirc;́P NH&Iacute;M GI&Ocirc;́NG V&Agrave; NH&Iacute;M THỊT CHẤT LƯỢNG, GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">B&Agrave; CON N&Agrave;O C&Oacute; NHU C&Acirc;̀U XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </span></span><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #c00000">0983 725 100, GẶP ANH L&Ocirc;</span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">. (GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI)</span></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Lô
- Địa chỉ: Long Hưng, Bù Gia Mập, Bình Phước
- Điện thoại: 0983 725 100 - Fax: 0903 540023
- email: tranlo75@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top