Bình Phước – Cần Bán Chim Trĩ đỏ, Chim con, Trứng chim

  • Thread starter hongthao
  • Ngày gửi
H

hongthao

Guest
#1
<span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">chim trĩ đỏ l&agrave; loại động vật c&oacute; gia trị kinh tế cao, trong v&agrave;i năm gần đ&acirc;y chim trĩ đỏ được nh&acirc;n gi&ocirc;ng để cung cấp cho nhu cầu chăn nu&ocirc;i của b&agrave; con<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">với gia cả tr&ecirc;n thị trường rất cao từ 500-600 ng&agrave;n/1kg chim trĩ đỏ hiện đang l&agrave; la&ograve;i chim si&ecirc;u lợi nhuận.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">sau hơn 1 năm nh&acirc;n giống. Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n gi&ocirc;ng được 1 số chim trĩ con v&agrave; trứng chim trĩ để cung ứng cho thị trường, để tiện cho b&agrave; con hoạch định kinh tế trong chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đăng gia sản phẩm như sau<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Chim trĩ trưởng th&agrave;nh (đang đẻ) gi&aacute;: 2.000.000 đ/1 cặp<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Chim trĩ con : 200.000 đ/1con. mua số lượng nhiều c&oacute; thể thương lượng<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Trứng chim trĩ : 50.000 đ/quả (đặt trước t&ugrave;y v&agrave;o số lượng đặt mua)<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">bảng gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y theo khả năng kinh tế của b&agrave; con, với phương ch&acirc;m gi&uacute;p nhau l&agrave;m kinh tế mong b&agrave; con ủng hộ trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn b&agrave; con!<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 7pt; mso-ansi-language: FR">- Điện thoại&nbsp;: 0984714926 gặp A.Thao<p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Hồng Thao
- Địa chỉ: Bình Phước
- Điện thoại: 0942288014 - Fax:
- email: danghongthao26@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx