BIO-SYSTEM - B220HG XỬ LÝ DẦU MỠ - CHỐNG NGHẸT ĐƯỜNG ỐNG

  • Thread starter nguyet_moitruong88
  • Ngày gửi
N

nguyet_moitruong88

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Địa chỉ: 319-C13, Khu Thương Mại Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Tel, Fax: 0902331553 ::: FaX
- email: nguyet_moitruong88@yahoo.com.vn
================================

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #006600">BIO-SYSTEM - B220HG</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: #006600">XỬ L&Yacute; DẦU MỠ - CHỐNG NGHẸT ĐƯỜNG ỐNG</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: #006600">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">1.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">M&Ocirc; TẢ</span></u></strong></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">S<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>n ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ẩ</span>m BIO-SYSTEMS B220HG<strong> </strong>bao g<span style="font-family: TimesNewRoman">ồ</span>m c&aacute;c vi sinh v<span style="font-family: TimesNewRoman">ậ</span>t <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&atilde; <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c ch<span style="font-family: TimesNewRoman">ọ</span>n l<span style="font-family: TimesNewRoman">ọ</span>c, l&agrave;m cho th&iacute;ch nghi, v&agrave; c&oacute; t<span style="font-family: TimesNewRoman">ố</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">độ </span>nh&acirc;n sinh kh<span style="font-family: TimesNewRoman">ố</span>i l<span style="font-family: TimesNewRoman">ớ</span>n, th&iacute;ch h<span style="font-family: TimesNewRoman">ợ</span>p x<span style="font-family: TimesNewRoman">ử </span>l&yacute; n<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c th<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>i t<span style="font-family: TimesNewRoman">ừ</span> c&aacute;c ng&agrave;nh chế biến thủy sản, dầu mỡ&hellip;C&ugrave;ng v<span style="font-family: TimesNewRoman">ớ</span>i s<span style="font-family: TimesNewRoman">ự </span>hi<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ</span>n di<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ</span>n c<span style="font-family: TimesNewRoman">ủ</span>a nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ữ</span>ng vi sinh kh<span style="font-family: TimesNewRoman">ỏ</span>e m<span style="font-family: TimesNewRoman">ạ</span>nh, B220HG c&ograve;n ch<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>a nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ữ</span>ng vi d<span style="font-family: TimesNewRoman">ưỡ</span>ng ch<span style="font-family: TimesNewRoman">ấ</span>t <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c k<span style="font-family: TimesNewRoman">ế</span>t h<span style="font-family: TimesNewRoman">ợ</span>p <span style="font-family: TimesNewRoman">đặ</span>c bi<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ</span>t v&agrave; <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&atilde; <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c ch<span style="font-family: TimesNewRoman">ọ</span>n l<span style="font-family: TimesNewRoman">ọ</span>c cho lo<span style="font-family: TimesNewRoman">ạ</span>i n<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c th<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>i <span style="font-family: TimesNewRoman">đặ</span>c tr<span style="font-family: TimesNewRoman">ư</span>ng n&agrave;y. B220 HG chứa một d&atilde;y những c&ocirc;ng thức đặc biệt th&iacute;ch nghi với sự ph&aacute;t triển vi sinh vật sử dụng trong xử l&yacute; nước thải dầu mỡ, chất b&eacute;o v&agrave; dầu thực vật. <em>B220HG chứa chất l&agrave;m giảm sức căng bề mặt, thấm qua lớp n&agrave;y l&agrave;m n&oacute; bị tơi ra, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y bị h&oacute;a lỏng</em>. Bằng c&aacute;ch đ&oacute; th&igrave; gi&uacute;p cho khả năng ph&acirc;n hủy sinh học của ch&uacute;ng.</p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">B220HG an to&agrave;n khi sử dụng trực tiếp. N&oacute; v&ocirc; hại với con người, quần &aacute;o v&agrave; m&ocirc;i trường v&agrave; c&oacute; khả năng ph&acirc;n hủy sinh học ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp; </p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Nước thải đầu ra sẽ đạt một số hiệu quả sau khi sử dụng B220HG:</p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">2.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">HIỆU QUẢ</span></u></strong></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">D&atilde;y vi sinh chứa trong BIO &ndash; SYSTEM bao gồm c&aacute;c vi khuẩn kỵ kh&iacute;, t&ugrave;y tiện v&agrave; hiếu kh&iacute;, được chọn lọc từ m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng v&agrave; kế đ&oacute; l&agrave;m th&iacute;ch nghi với điều kiện tối ưu trong việc ph&acirc;n hủy dầu mỡ, chất b&eacute;o dầu mỡ, bằng c&aacute;ch đưa ra những ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật cho việc lựa chọn quần thể vi sinh vật với cơ hội thay đổi một chất kh&ocirc;ng c&oacute; sẵn.</p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">3.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">LỢI &Iacute;CH CỦA B220HG:</span></u></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>B220HG gi&uacute;p thiết lập những vi sinh c&oacute; khả năng đối với c&aacute;c chất thải kh&oacute; xử l&yacute;.</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Giảm c&aacute;c chất b&eacute;o, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y v&agrave; bị đống th&agrave;nh lớp</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Tăng hiệu quả của hệ thống xử l&yacute; qu&aacute; tải</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Ngăn ngừa sự tạo th&agrave;nh khối, th&agrave;nh ao v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m ph&aacute; vỡ m&ocirc;i trường vật liệu lọc</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Giảm vấn đề m&ugrave;i một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể v&agrave; ngăn sự tạo bọt của hệ thống</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Loại trừ BOD, COD v&agrave; n&acirc;ng cao khả năng lắng b&ugrave;n</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Chịu được độ mặn khoảng 10.000mg/l</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="color: black">Nước thải đầu ra đạt ti&ecirc;u chuẩn</span></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">4.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;TimesNewRoman,Bold&quot;">ĐẶ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">C T&Iacute;NH</span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt">H&igrave;nh d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">ng: d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">ng h</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">t b</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ộ</span><span style="font-size: 13pt">t</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt">M&agrave;u: n&acirc;u ho</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ặ</span><span style="font-size: 13pt">c xanh</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt">H&agrave;m l</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ượ</span><span style="font-size: 13pt">ng d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưỡ</span><span style="font-size: 13pt">ng ch</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ấ</span><span style="font-size: 13pt">t: dinh d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưỡ</span><span style="font-size: 13pt">ng vi sinh v&agrave; ch</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ấ</span><span style="font-size: 13pt">t k&iacute;ch th&iacute;ch t</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ă</span><span style="font-size: 13pt">ng tr</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưở</span><span style="font-size: 13pt">ng</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt">S</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ố </span><span style="font-size: 13pt">l</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ượ</span><span style="font-size: 13pt">ng: 5 t</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ỷ </span><span style="font-size: 13pt">vi sinh/gram</span></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">5.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;TimesNewRoman,Bold&quot;">Đ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">&Oacute;NG G&Oacute;I:</span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">S<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>n ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ẩ</span>m <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&oacute;ng g&oacute;i trong c&aacute;c t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ỏ </span>1/4lbs, 1/2lbs, 01lb c&oacute; th<span style="font-family: TimesNewRoman">ể </span>h&ograve;a tan trong n<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">để </span>ph&acirc;n li<span style="font-family: TimesNewRoman">ề</span>u lu<span style="font-family: TimesNewRoman">ợ</span>ng c<span style="font-family: TimesNewRoman">ầ</span>n d&ugrave;ng m<span style="font-family: TimesNewRoman">ỗ</span>i l<span style="font-family: TimesNewRoman">ầ</span>n. Kh&ocirc;ng b<span style="font-family: TimesNewRoman">ẩ</span>n, kh&ocirc;ng ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c t<span style="font-family: TimesNewRoman">ạ</span>p, kh&ocirc;ng phi<span style="font-family: TimesNewRoman">ề</span>n ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c.</p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">H&igrave;nh th<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&oacute;ng g&oacute;i: m<span style="font-family: TimesNewRoman">ỗ</span>i t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ỏ </span>ri&ecirc;ng bi<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ</span>t <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c b<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>o v<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ </span>trong t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a. 25 t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a trong m<span style="font-family: TimesNewRoman">ộ</span>t th&ugrave;ng <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đậ</span>y n<span style="font-family: TimesNewRoman">ắ</span>p. 25lbs/th&ugrave;ng nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a = 11,35kg/th&ugrave;ng nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a. K&iacute;ch th<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c 25lbs, 50lbs v&agrave; 100lbs.</p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 6pt 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">6.<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">LƯU TRỮ</span></u></strong></p> <span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Kh&ocirc;ng được để đ&ocirc;ng lại. Lưu trữ nơi kh&ocirc; r&aacute;o m&aacute;t mẻ. Kh&ocirc;ng h&iacute;t bụi sản phẩm, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c&nbsp; qu&aacute; nhiều với da. </span>
 

Top