BIO-SYSTEM - BIOTA AQ500 XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO HỒ NUÔI CÁ TÔM

  • Thread starter nguyet_moitruong88
  • Ngày gửi
N

nguyet_moitruong88

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Địa chỉ: 319-C13, Khu Thương Mại Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Tel, Fax: 0902331553 ::: FaX
- email: nguyet_moitruong88@yahoo.com.vn
================================

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1031"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; color: black">BIO-SYSTEM - BIOTA AQ500</span></strong><span style="font-size: 20pt; color: blue" /></p> <p align="center" style="margin: 6pt 0in; text-align: center; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 120%; color: black">XỬ L&Yacute; NƯỚC THẢI AO HỒ NU&Ocirc;I C&Aacute; T&Ocirc;M</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Giới thiệu chung </span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất t&ocirc;m, c&aacute; v&agrave; sự lắng tụ c&aacute;c chất hữu cơ kh&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i tạo n&ecirc;n c&aacute;c chất thải chủ yếu l&agrave; NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S&hellip;l&agrave;m thay đổi m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i ao nu&ocirc;i. Điều n&agrave;y rất độc hại với m&ocirc;i trường nu&ocirc;i, thậm ch&iacute; c&oacute; thể l&agrave;m chết t&ocirc;m, c&aacute; trong thời gian ngắn, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; điều kiện thuận lợi cho một số vi sinh vật cơ hội ph&aacute;t triển g&acirc;y bệnh l&ecirc;n t&ocirc;m, c&aacute; như một số chủng <em>Vibrio</em> sp, sản phẩm BIOTA AQ500 l&agrave; sự kết hợp đặc biệt c&aacute;c chủng vi sinh đ&atilde; được chọn lọc nhằm cải tạo v&agrave; duy tr&igrave; m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute; một c&aacute;ch hiệu quả v&agrave; kinh tế. </span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">BIOTA AQ500 l&agrave;m tăng qu&aacute; tr&igrave;nh khử nitơ, khử H<sub>2</sub>S v&agrave; ph&acirc;n hủy chất hữu cơ th&agrave;nh CO<sub>2</sub> v&agrave; H<sub>2</sub>O. BIOTA AQ500 chứa những vi sinh sống m&agrave; phải được nu&ocirc;i cấy duy tr&igrave; v&agrave; theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n để duy tr&igrave; quần thể vi sinh cao v&agrave; ngăn cản tổng số vi sinh chết đi khi h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng ao nu&ocirc;i bị nhi&ecirc;̃m đ&ocirc;̣c. <strong><span style="color: navy" /></strong></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt -0.9pt; text-align: justify; text-indent: 0.9pt; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u rộng, BIOTA AQ500, đ&atilde; được ph&aacute;t triển gồm 14 chủng vi sinh được lựa chọn hoạt động trong điều kiện hiếu kh&iacute; v&agrave; kị kh&iacute; t&ugrave;y nghi, ngoài ra. BIOTA AQ500 cũng chứa những chủng vi sinh Lactobacillus m&agrave; c&oacute; xu hướng l&agrave;m giảm pH.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt -0.9pt; text-align: justify; text-indent: 0.9pt; line-height: 120%" class="MsoNormal"><sup><span style="font-size: 5pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></sup><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Để đảm bảo sự tăng sinh khối nhanh, BIOTA AQ500 được sản xuất v&agrave; phối hợp với những chất dinh dưỡng v&agrave; những chất k&iacute;ch th&iacute;ch cho vi sinh ph&aacute;t triển. </span><sup><span style="font-size: 5pt; line-height: 120%" /></sup></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="position: absolute; z-index: 1; left: 0px; margin-left: 297px; margin-top: 52px; width: 136px; height: 56px" /><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 chứa những vi sinh đặc biệt loại trừ nhanh ch&oacute;ng amonia, H<sub>2</sub>S th&ocirc;ng qua c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh khử </span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">tạo th&agrave;nh sản phẩm kh&ocirc;ng độc hại l&agrave; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;Nitơ hữu cơ, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S&hellip; + O<sub>2</sub>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><strong><span style="line-height: 120%">NO<sub>3</sub><sup>-</sup>&nbsp; + 2H<sup>+ </sup>&nbsp;+&nbsp; H<sub>2</sub>O&nbsp; +&nbsp; E</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 1pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 c&oacute; khả năng ngăn ngừa ph&aacute;t sinh nhiều tảo</span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black"> theo phương thức cạnh tranh ngưồn dinh dưỡng (<em>thức ăn</em>), m&ocirc;i trường sống với ch&uacute;ng, giảm pH, duy tr&igrave; hệ sinh th&aacute;i c&acirc;n bằng ao nu&ocirc;i.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất hữu cơ như thức ăn thừa, ph&acirc;n t&ocirc;m, c&aacute; l&agrave;m giảm BOD, TSS, v&agrave; dầu mỡ</span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&hellip;giảm thiểu m&ugrave;i v&agrave; nổi bọt, n&acirc;ng cao qu&aacute; tr&igrave;nh lắng chất rắn, l&agrave;m tăng chất lượng nước.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;BIOTA AQ500 v&ocirc; hại đối với con người, động, thực vật sống v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị do đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n kiểm so&aacute;t sinh học an to&agrave;n c&acirc;n bằng với sinh th&aacute;i tự nhi&ecirc;n. </span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 được sản xuất theo hệ thống chứng nhận chất lượng ISO 9002.</span></em></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">14 chủng vi sinh được lựa chọn hoạt động trong điều kiện hiếu kh&iacute; v&agrave; kị kh&iacute; t&ugrave;y nghi, đặc biệt <em>Lactobacillus</em> sp. C&oacute; khả năng l&agrave;m giảm pH.</span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Bacillus subtilus&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Bacillus licheniformis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Bacillus megatherium&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Bacillus polymyxa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Pseudomonas putida&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Pseudomonas flourescens&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Lactobacillus&nbsp;sp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt" /></p> <p style="margin-left: 0.25in; text-indent: 67.5pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri">Protease, Amylase, Lipase, Cellulase</span><span style="font-size: 13pt" /></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;C&aacute;c chất vi lượng cần thiết cho hoạt động tối đa của vi sinh v&agrave; duy tr&igrave; hoạt động của hệ vi sinh vật sau khi tăng sinh khối.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Gi&agrave;u chất dinh dưỡng v&agrave; chất k&iacute;ch th&iacute;ch vi sinh vật ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Số lượng: 5.10 <sup>9 </sup>&nbsp;CFU/gram ( 5 tỷ vi sinh/gram)</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Đặc điểm kỹ thuật:</span></strong></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Dạng: bột.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: &quot;Courier New&quot;; color: black">o<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">M&agrave;u sắc: m&agrave;u v&agrave;ng.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Lợi &iacute;ch của BIOTA AQ500</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black" /></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Sản phẩm tự nhi&ecirc;n v&agrave; chi ph&iacute; thấp <span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ph&acirc;n hủy thức ăn thừa<span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ngăn tảo đ&oacute;ng cặn<strong><span style="color: black" /></strong></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">N&acirc;ng cao qu&aacute; tr&igrave;nh lắng chất rắn<span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Loại trừ chất độc hại trong nước: giảm <strong><span style="color: black">NH<sub>3</sub></span></strong>, <strong>H<sub>2</sub>S, NO<sub>2</sub>&hellip;<span style="color: black" /></strong></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Giảm pH, Giảm m&ugrave;i, giảm BOD, TSS </span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">An to&agrave;n với m&ocirc;i trường<span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ngăn chặn mầm bệnh, n&acirc;ng cao chất lượng nước<span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in 6pt 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Tăng sản lượng t&ocirc;m, c&aacute; <span style="color: black" /></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Đ&oacute;ng g&oacute;i:&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">500 gram/g&oacute;i</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">, 10 kg/thùng.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Lưu trữ:&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Bảo quản</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black"> nơi kh&ocirc; r&aacute;o m&aacute;t mẻ, kh&ocirc;ng được h&iacute;t, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c nhiều qua da.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; line-height: 120%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Hướng dẫn sử dụng: liều dung cho ao nu&ocirc;i khoảng 25con/m2</span></strong></p>
 

Đối tácTop