Biogas nhựa

  • Thread starter Trần Văn Khải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Khải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
- Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
- email: khai.apo@gmail.com
================================

<strong><font color="#cc6600" face="Tahoma" size="3"><span style="font-family: Tahoma; color: #cc6600; font-size: 11.5pt; font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt">Biogas kỷ thuật mới<p>&nbsp;</p></span></font></strong><font face="Arial" size="2"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Biogas HDPE: Dự &aacute;n đầu tư sinh lợi cao (IRR&gt;90%) <br />C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n l&agrave;m hệ thống xử l&yacute; chất thải: <br />-Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hệ thống xử l&yacute; chất thải, <br />-Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hầm biogas HDPE <br /><br />Đặc điểm hầm biogas HDPE: <br />-Chi ph&iacute; cho 1m3 thấp nhất hiện nay so với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c (100.000đ/m3-300.000đ/m3), <br />-Thi c&ocirc;ng rất nhanh, <br />-&Iacute;t sự cố khi vận h&agrave;nh nhất, <br />-Hiệu quả xử l&yacute; chất thải rất cao: COD, BOD5, SS,&hellip;giảm từ 60-80%. Tối ưu nhất hiện nay, <br />-Độ bền cao: Độ bền bạt HDPE 70 năm (Do c&oacute; hợp chất chống tia UV, axit,&hellip;), <br />-Rất ph&ugrave; hợp kh&iacute; hậu Việt Nam. <br /><br />Lĩnh vực &aacute;p dụng: <br />-Xử l&yacute; chất thải nh&agrave; m&aacute;y tinh bột m&igrave; (tinh bột sắn), <br />-Trại chăn nu&ocirc;i: heo, b&ograve;, g&agrave;, <br />-Nh&agrave; m&aacute;y giết mổ, chế biến thịt (L&ograve; mổ), <br />-Nh&agrave; m&aacute;y cồn, Nh&agrave; m&aacute;y bia, <br />-Đập thuỷ điện, th&ugrave;ng đựng ho&aacute; chất, <br />-B&atilde;i r&aacute;c tập trung (Xử l&yacute; r&aacute;c). <br /><br />Kết quả thu được: <br />-Chất thải được xử l&yacute; triệt để, giảm thiểu &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, <br />-Chi ph&iacute; cho xử l&yacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; g&aacute;nh nặng, V&igrave;: suất đầu tư thấp hơn c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c. Tỷ suất sinh lợi nội tại của dự &aacute;n rất cao (IRR&gt;90%), <br />-D&ugrave;ng gas chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện, l&agrave;m chất đốt cho c&aacute;c l&ograve; sấy, nồi hơi,&hellip; <br />-Hệ thống rất an to&agrave;n, tuổi thọ hệ thống rất cao, <br />-V&agrave; nhiều lợi &iacute;ch lớn kh&aacute;c. <br /><br />Th&ocirc;ng tin sơ bộ về ch&uacute;ng t&ocirc;i: <br />-L&agrave; c&ocirc;ng ty Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hệ thống xử l&yacute; chất thải chuy&ecirc;n nghiệp, <br />-L&agrave; c&ocirc;ng ty Tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng hầm biogas HDPE chuy&ecirc;n nghiệp, <br />-Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang thi c&ocirc;ng cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quy m&ocirc; lớn h&agrave;ng đầu Việt Nam, <br />-Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; Chủ Nhiệm C&aacute;c Dự &Aacute;n x&acirc;y dựng hầm ủ biogas c&ocirc;ng nghệ HDPE lấy gas chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện. <br />-C&aacute;c Dự &Aacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i được Hội đồng khoa học tỉnh B&igrave;nh Dương đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao. <br />------------------------------------------------------------------------- <br />Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br />Trần Văn Khải (C&ocirc;ng ty APO)<br />Địa chỉ: 10/7 đường 9, kp1, phường Linh T&acirc;y, quận Thủ Đức, tp HCM.<p>&nbsp;</p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Đt: 08 38 89 17 95<p>&nbsp;</p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Fax: 08 37 20 59 95<p>&nbsp;</p></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Di động: 0909. 67 97 77 <br />Email: <a href="mailto:khai.apo@gmail.com"><font color="#003399">khai.apo@gmail.com</font></a> <p>&nbsp;</p></span></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top