Bò Cạp Giống

#1
<li><span style="font-size: medium">B&ograve; Cạp giống con to, khẻo mạnh kh&ocirc;ng bệnh tật<br /></span></li><li><span style="font-size: medium">B&ograve; Cạp giống 2 th&aacute;ng tuổi,con giống to khoẻ.</span></li><li><span style="font-size: medium">khoảng 120 con B&ograve; Cạp giống/ 1 kg</span></li><li><span style="font-size: medium">Gi&aacute; b&ograve; cạp giống: 4.000 VNĐ/con (trọng lượng 120_130con/kg)</span></li><li><span style="font-size: medium">

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại:
- email:
 

Last edited:
#2
<li><span style="font-size: medium">B&ograve; Cạp giống con to, khẻo mạnh kh&ocirc;ng bệnh tật<br /></span></li><li><span style="font-size: medium">B&ograve; Cạp giống 2 th&aacute;ng tuổi,con giống to khoẻ.</span></li><li><span style="font-size: medium">khoảng 120 con B&ograve; Cạp giống/ 1 kg</span></li><li><span style="font-size: medium">Gi&aacute; b&ograve; cạp giống: 4.000 VNĐ/con (trọng lượng 120_130con/kg)</span></li><li><span style="font-size: medium

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:cotrungtaynam
- Địa chỉ: tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại:
- email:

 
Last edited:

Đình Kiệm

Thành viên mới
#3
em định nuôi bò cạp nhưng đầu ra chưa ổn định...nếu em mua giống ở chỗ anh thì anh có bao tiêu ko a//
 
#4
em định nuôi bò cạp nhưng đầu ra chưa ổn định...nếu em mua giống ở chỗ anh thì anh có bao tiêu ko a//
Em định nuôi với quy mô như thế nào và số lượng ra sao.

--------

em định nuôi bò cạp nhưng đầu ra chưa ổn định...nếu em mua giống ở chỗ anh thì anh có bao tiêu ko a//
Em định nuôi với quy mô như thế nào và số lượng ra sao.
 
Last edited: