BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i)</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n tại H&agrave; Nội :250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>ĐT :&nbsp; 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /> <strong>Y!M: trunghoad</strong><br /> <strong>Skype : stock20112</strong><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><a target="_blank" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: silver"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trunghoa
- Địa chỉ: hoàng vân -song vân - tân yên - bắc giang
- Điện thoại: 0906 185 078 - Fax:
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

bocaugiakiem

bocaugiakiem

Lữ khách
#2
Chúc mừng trại bồ câu Bác trunghoa, chúc trang trại bác mua may bán đắt nhé
Bác ở Bắc Giang xa quá, không thể giao lưu được, tôi cũng có 2 trại Bồ Câu ở Đồng Nai.

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="colspan: 2"]TRẠI BỒ CÂU
TUẤN PHƯƠNG
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VPGD: 51 Lê Văn Phan, Q.Tân Phú, TP.HCM
Liên hệ: Anh Tuấn ĐT: 0909327607
Email: bocaugiakiem@yahoo.com

[/TD]
[TD]Trang Trại 1: Tel: 061.3766091
16/1 Bạch Lâm, Xã Gia Tân 2, H. Thống Nhất, ĐN
Trang Trại 2: Tel: 061.3777904
112A/1 Bạch Lâm, Gia Tân 2, H. Thống Nhất, ĐN
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

-Cung cấp Bồ câu ra ràng
-Cung cấp Bồ câu giống Hà Lan và Pháp
-Tư vấn kỹ thuật nuôi, xây dựng chuồng trại
-Cung cấp chuồng nuôi, máng ăn
-Thu mua bồ câu ra ràng tại các hộ chăn nuôiTrại Bồ Câu Tuấn Phương tọa lạc tại địa chỉ Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai, là khu vực trung tâm kinh tế của Huyện Thống Nhất (Gần Ngã 3 Dầu Giây)

Trại Bồ Câu Tuấn Phương hiện đang có 2 trang trại, và cung cấp chim bồ câu ra ràng với số lượng lớn và ổn định cho 1 số nhà hàng ở Biên Hòa và TP. HCM

Trang trại chúng tôi cũng cung cấp chim Bồ Câu giống Pháp với cam kết về chất lượng tốt nhất, giá ưu đãi và vận chuyển tận nơi khách hàng yêu cầu.

Hiện tại Trại Bồ Câu Tuấn Phương đã đặt văn phòng giao dịch tại địa chỉ 51 Lê Văn Phan, Quận Tân Phú, TP. HCM, đây là nơi tập kết chim bồ câu từ trang trại về TP.HCM, sau đó sẽ chuyển đến các nhà hàng, quán ăn, rất thuận tiện để giao dịch với các khách hàng ở TP.HCM.

Cám ơn Quý khách hàng đã ủng hộ Trại Bồ Câu Tuấn Phương trong 2 năm qua.
Khách hàng mới có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới

Agriviet.Com-CIMG3523.JPGAgriviet.Com-CIMG3525.JPGAgriviet.Com-CIMG3519.JPG

 

Đối tácTop