bồ câu sa déc

  • Thread starter ngocminh44443
  • Ngày gửi
ngocminh44443

ngocminh44443

Thành viên mới
#1
mình hiện có bán bồ câu ,gà mỹ ,gà banh,gà pháp.xõe mỹ .pháp lai,sư tử lai .từ cặp con đến cặp đẻ. /anh chị em có nhu cầu về con giống .hai thịt vui lồng liên hệ [minh.01667663139. 0927517470[xin cảm ơn]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7513%2F15888918181_9d7632bede_o.jpg&hash=b9aac12789f5bea2ffecf2d42f7826ed
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs14.postimg.org%2F6zj6k1oep%2F5477229a289a5.jpg&hash=5d70668045b2d8327c8c742de5eff929
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg538%2F9987%2F18rziE.jpg&hash=5a92ba50a0ffbdb54a175839a7d7ffb5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg540%2F7316%2FpSwn54.jpg&hash=35c44b2384834cbdbe3d9907b8a25843

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs2.postimg.org%2F7q1r26ht5%2F54772251f3095.jpg&hash=b463098a6f3a3cdbcb2acb95d43972b3proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7574%2F15704927449_8474a6d9d9_o.jpg&hash=8d57471cd6c97567a3162b143402f533


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs28.postimg.org%2Fem44ojiwd%2F547722fb21c2e.jpg&hash=b65379a88715711f8004695a5cd8a0ae

mình hiện có bán bồ câu ,gà mỹ ,gà banh,gà pháp.xõe mỹ .pháp lai,sư tử lai .từ cặp con đến cặp đẻ. /anh chị em có nhu cầu về con giống .hai thịt vui lồng liên hệ [minh.01667663139. 0927517470[xin cảm ơn]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7513%2F15888918181_9d7632bede_o.jpg&hash=b9aac12789f5bea2ffecf2d42f7826ed
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs14.postimg.org%2F6zj6k1oep%2F5477229a289a5.jpg&hash=5d70668045b2d8327c8c742de5eff929
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg538%2F9987%2F18rziE.jpg&hash=5a92ba50a0ffbdb54a175839a7d7ffb5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg540%2F7316%2FpSwn54.jpg&hash=35c44b2384834cbdbe3d9907b8a25843

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs2.postimg.org%2F7q1r26ht5%2F54772251f3095.jpg&hash=b463098a6f3a3cdbcb2acb95d43972b3proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7574%2F15704927449_8474a6d9d9_o.jpg&hash=8d57471cd6c97567a3162b143402f533


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs28.postimg.org%2Fem44ojiwd%2F547722fb21c2e.jpg&hash=b65379a88715711f8004695a5cd8a0ae
chúc ngày mới tốt đẹp
 

Đối tácTop