Bồ câu thái nguyên

  • Thread starter Hungchomoi
  • Ngày gửi
Mọi người cho mình hỏi mình nuôi ít chim bồ câu pháp, đê ấp bình thường nhưng sao 1 quá thì có trống 1 quả thi không vây? Cả trống và mái vẫn ấp bình thường. A biết chỉ giúp mình với
 L

Le Thanh Dong

Lữ khách
Mọi người cho mình hỏi mình nuôi ít chim bồ câu pháp, đê ấp bình thường nhưng sao 1 quá thì có trống 1 quả thi không vây? Cả trống và mái vẫn ấp bình thường. A biết chỉ giúp mình với
Vài lứa đầu nở 1 con là bình thường bạn
Ngoài ra cần bổ xung thêm vitamin
 

Quảng cáoTop