Bồ Câu Tiền Giang

#1
<strong> T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Trại bồ c&acirc;u Bảy T&egrave;o<br /> <strong>- Địa chỉ: ấp vĩnh qu&iacute; x&atilde; vĩnh kim huyện ch&acirc;u th&agrave;nh tỉnh tiền giang</strong><br /> <strong>- Tel, Fax: </strong>0939939609::: FaX <br /> <strong>- email: </strong> bocautiengiang@yahoo.com<br /> ================================<br /> <br /> <p>Trại bồ c&acirc;u vĩnh kim với 1.500 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ, chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống, bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng (từ 400gr trở l&ecirc;n) với số lượng lớn v&agrave; ổn định. Li&ecirc;n hệ:</p><p>- Địa chỉ: ấp vĩnh qu&iacute; x&atilde; vĩnh kim huyện ch&acirc;u th&agrave;nh tỉnh tiền giang. Điện thoại: 0939939609<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Sơn
- Địa chỉ: ấp vĩnh quí xã vĩnh kim huyện châu thành tỉnh tiền giang
- Điện thoại: 0939939609 - Fax:
- email: bocautiengiang@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx