Bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis

#1
Em đang làm bài báo cáo môn Côn trùng chuyên khoa, đề tài là "Bảo tồn bọ xít mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter trên ruộng lúa để quản lý rầy nâu Nilaparvata lugens Stal".
Anh chị nào có tài liệu cho em xin được ko? Em tìm ko thầy con bọ xít mù xanh, mấy anh chị giúp em với!
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top