Bón phân thế nào cho hiệu quả?

  • Thread starter hv5686
  • Ngày gửi

Thuy-canh

_
Nông dân @
#56
Bác Thuy-canh ơi! em thấy bác vất vả quá. Không biết là bác đã dùng dung dịch phân bón NPK có trung vi lượng chuyên dùng cho bón lá chưa? Em nghĩ cái này cũng thích hợp cho phân bón thủy canh, và nhà sản xuất cũng tính đến lượng hòa tan của các loại rồi.
Thôi bác cũng đừng nóng làm gì, nông dân mình tuy chân đất nhưng cũng rất nhạy bén với những kiến thức mới lắm. Họ cũng vận dụng rất thông minh và sáng tạo, nên bác không lo sẽ phải trả giá đắt cho việc áp dụng tùy tiện đâu.
Chúc bác khỏe! Đóng góp càng nhiều kinh nghiệm càng giúp nông dân mình làm giàu nhanh chóng.
Thưa bác Thuy-canh, em vừa mới đọc trên diễn đàn - quên cháu xin lỗi bác nên xưng hô là cháu thì đúng hơn - là bác đã 65 tuổi rồi. Nhưng em nghĩ - bác thứ lỗi cho - xưng hô bằng em cho cảm thấy là bác vẫn còn khỏe và trẻ, bác tuy lớn tuổi nhưng tinh thần còn rất là phấn trấn lắm. Em đùa một tí nhé: Người lớn cũng chỉ là một đứa con nít nhiều tuổi mà thôi.
Một lần nữa chúc bác khỏe!
Hì hì, người bạn trẻ,
Cám ơn bạn nhắc tui đừng nóng, bởi như vậy thì sẽ.... nổi mụn. !
Mấy nhà sản-xuất phân họ biết rất rõ là các hợp-chất khoáng-tố thứ nào dễ hòa-tan, thứ nào khó, và độ bách-phân hòa-tan của mỗi thứ là bao nhiêu nữa... Tui cũng biết rõ khi lấy NPK ra pha thì được chứ sao lại không? Nhưng bạn chỉ dùng được cái phần mà nó hoà-tan ra thôi, rất thấp, còn lại là vẫn còn nằm đóng cục.

Bạn, tui đã thất-bại nhiều trong ý muốn : "Làm thế nào để có "dung-dịch dinh-dưỡng" tại VN?". Ngay cả em và cháu tui. Tụi nó trình-độ đại-học không đó chứ! Nhưng mà bây giờ chúng tôi không còn nói chuyện về vụ pha phân nữa. Bởi tui đưa cho tụi nó 1 bản liệt-kê, dặn nó rõ-ràng là tui cần đúng các loại phân đó, dù có mắc chút. Khi ra tiệm, nó được cố-vấn dùng cũng khoáng-chất đó, như là hợp-chất khác, để được rẻ. Tui nói không được. Tụi nó nói chỗ bán phân nói được. Rốt cuộc tui phải bỏ ý-định pha phân.

Còn phân NPK có trung, vi-lượng chuyên dùng bón lá, thì tốt chứ có gì đâu! Nhưng nếu chỉ cần tốt lá, thì ngoài thành-phần căn-bản, bạn thêm 1 thứ thôi, đó là :
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]- Cây cối bạn đang trồng, muốn bón lá thì bạn thêm đạm (N). Nhưng là đạm nào? Vậy tùy theo nhu-cầu, bạn cần xem kỹ thành-phần trong bao bì. Cũng là đạm, nhưng sự lựa chọn giữa Nitrate và Ammonium để dùng rất quan-trọng, bởi sự khác biệt là một chất có khuynh-hướng kích-thích ra nhiều trái và một chất kích-thích ra nhiều lá. Cây có khả-năng hấp-thụ cả hai catonic ammonium ion (NH4+) và anion nitrate (N03-). Ammonium ngay khi được hút vào có thể ngay tức thời được tổng-hợp thành amino acid. Hấp-thụ ammonium do đó có thể làm cho cây thiên về ra nhiều lá, đặc-biệt nếu thiếu ánh-sáng. Nitrate nitrogen trái lại, bị giảm xuống trước khi tiêu-hóa, do đó không ra rậm lá. Muối ammonium có thể được dùng trong điều-kiện ánh-sáng đầy đủ, khi đó độ quang-tổng-hợp cao, hoặc trong tình-trạng thiếu Nitrogen trong cây, phải cần bổ-túc cấp thời. Trong tất cả các trường-hợp khác, chỉ dùng Nitrate mà thôi.
[/FONT]
Cám ơn bạn cho tui được trẻ. Tui cần như vậy lắm! Tui đã từng "bị già" đến độ lảng trí dễ sợ, quên đủ thứ. Mấy chuyện quên chìa khóa, mắt kính, điện-thoại, bóp... là chuyện nhỏ. Có lần vào ngày nghỉ việc, ở nhà, tui lẩn-thẩn cố nhớ nhưng không nhớ nổi chuyện liên-quan đến... bao-tử, tui gọi bà xã hỏi : - Em à, anh không nhớ là hồi trưa nầy, mình ăn cơm chưa vậy em?
Bây giờ nhờ vui đùa, trao dổi với người trẻ hơn, đã kéo tui trẻ theo. Nên cám ơn bạn đã xưng "Em" với tui.
Thân ái.
 

Last edited:

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#57
Dùng NPK nghiền nát để pha loãng tưới thì tui cũng đã làm rồi nhưng tốn công nghiền, nên sau tui cứ ngâm qua một đêm, sáng ra dùng que quậy vài lần rồi cho qua rỗ lược nước cốt dừa (còn rất ít cặn không tan) pha loãng vào thùng phi để tưới. Dùng máy bơm có thiết kế một nhánh hồi nước vào đáy phi (mục đích để thùng phân được quậy liên tục không lắng trở lại và hạn chế một phần lực vòi tưới), tưới xong không còn cặn lắng đọng.
 

tuongsinh

Nhanong.Com
#58
Dùng NPK nghiền nát để pha loãng tưới thì tui cũng đã làm rồi nhưng tốn công nghiền, nên sau tui cứ ngâm qua một đêm, sáng ra dùng que quậy vài lần rồi cho qua rỗ lược nước cốt dừa (còn rất ít cặn không tan) pha loãng vào thùng phi để tưới. Dùng máy bơm có thiết kế một nhánh hồi nước vào đáy phi (mục đích để thùng phân được quậy liên tục không lắng trở lại và hạn chế một phần lực vòi tưới), tưới xong không còn cặn lắng đọng.
Không biết những chất lắng động đó là chất gì? Có thể còn tác dụng đới với cây trồng không? Dung dịch đã pha rồi để lâu có bị lắng đọng lại không? Cần bác tư vấn thêm.
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#59
Bạn dùng hệ thống tưới nhỏ giọt thì không nên làm cái món ngâm phân hạt này, chỉ sử dụng dạng dung dịch dinh dưỡng thôi. Như đã nói trên vụ phân bón này tui mù tịt nhưng theo tui nghĩ các chất đó là phụ gia nhằm giúp kết dính các loại phân đơn lại với nhau thôi.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#60
Không biết những chất lắng động đó là chất gì? Có thể còn tác dụng đới với cây trồng không? Dung dịch đã pha rồi để lâu có bị lắng đọng lại không? Cần bác tư vấn thêm.
Bạn tuong sinh,
Chất lắng đọng gồm :
- Tạp chất. Phn pha dung-dịch dinh-dưỡng co độ tinh-chất rất cao.
- Chất kết-tủa. Calcium dễ "bắt bồ" với Sulfate....
 

anhmytran

_
Nông dân @
#61
Không biết những chất lắng động đó là chất gì? Có thể còn tác dụng đới với cây trồng không? Dung dịch đã pha rồi để lâu có bị lắng đọng lại không? Cần bác tư vấn thêm.
Những câu hỏi này rất sát với chuyện chúng ta đang bàn.
Lý luận suông thì bàn luận mãi cũng không đi đến đâu.
*
Tôi biết chắc chất cặn sau khi nghiền phân NPK, pha, và ngâm
là những chất độn, và chủ yếu là phân phốt phát, rất khó tan,
chỉ có rễ cây tiết ra chất mới ăn được. Ở Lào Cai có mỏ Apatit
rất lớn, cứ lấy đất ở đó mà đóng bao thôi, màu xám xanh. Cái
thời Hợp Tác Xã, phân này mua về để đống ven đường mặc cho
mưa gió, ít thấy tác dụng rõ ràng. Tuy vậy, tôi vẫn tin theo
sách và theo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Ở Mỹ, thì phân K và
P trộn lẫn có bán theo dạng thỏi, đúc như cái nêm to bằng cổ
tay. Mua về thì lấy búa ra đóng như đóng cọc xung quanh cây
có thân gỗ vòng theo tán lá. Đóng xong, dù mưa nhiều, nó cũng
lâu tan lắm, nhưng mấy tháng sau là mất tiêu. Vì thế, cặn NPK
sau khi chắt nước tưới cho rau diếp, rau muống, và ngò mùi,
thì tôi rắc cho cà chua, cùng với NPK rắc thẳng cho cà chua
cà pháo.
*
Chuyện nước trong đã pha NPK có đọng lại không, thật là một
chuyện phải thực sự thí nghiệm và coi sóc sát sao mới biết,
mà tôi thì không tưới theo lối nhỏ giọt nên không thể nào
biết được. Theo lý luận, thì có đá vôi (Các bô nát Can xi
Ca (CO3)2 có thể hoà tan thành Các bô nát Can xi Axít CaHCO3
rồi sau đó có thể mất Axít đi mà lại trở lại Các bô nát
như cũ . Đó là hiện tượng Vú đá và Măng đá trong các hang
động đá vôi Phong Nha và Hương Tích. Nếu chất độn trong NPK
có đá vôi, thì chuyện đọng tắc vòi tưới có thể xảy ra sau
rất nhiều ngày tháng.
*
Trong chuyện pha phân NPK này, chúng ta có thể thấy, lý luận
thì xa xôi, lan man không bờ bến, cái gì cũng có thể xảy ra
được . Ai đã có kinh nghiệm rồi, thì cứ phổ biến. Chuyện ở
Mỹ có thể không xảy ra ở ViệtNam, chẳng có gì lạ, không cần
khẳng định là phải xảy ra như kinh nghiệm của bác A, bác B.
*
Sau đây, bà con có thể tham khảo tiệm bán đồ Kim khí, Hoá
chất ở thành phố tôi ở - tiệm Home Depot, có ở trên Internet.
Muốn mua phân Kali của nó thì tìm "potassium fertilizer" như
sau:
http://www.homedepot.com/webapp/wcs...lizer&langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053
Kết quả có 2 loại phân, trong đó có một bọc giá gần 4 đô,
hình như sau:
*

*
Trên bao có công thức NPK 9-9-6 và giòng chữ đại ý "chuyên
bón cho các loại hoa tuy líp Hoà Lan."
*
Còn đây là phân đóng cọc cho Táo và Cam, tìm theo từ khoá
"Fruit & Citrus Fertilizer"
*

*
Tuy thế, tiệm này chỉ bán đồ, còn mình xài đồ của nó ra sao,
nó không hề giảng giải . Muốn tìm hiểu, phải mua sách của nó .
Để khỏi mua sách của nó, cũng từ khóa như trên "Fruit & Citrus Fertilizer"
thì có website khác:
http://www.gardeningknowhow.com/tre...ees-best-practices-for-citrus-fertilizing.htm
Trong đó, nó nói bón phân cho Cam Táo thì cần phân NPK theo tỷ
lệ thích hợp, và thêm Ma nhê, Măng gan, Sắt, Đồng, Kẽm, và
Boron, nhưng Boron là cái gì thì tôi bó tay luôn.
*
 

hocnuoiran

Thành viên mới
#62
Hì hì, người bạn trẻ,
Cám ơn bạn nhắc tui đừng nóng, bởi như vậy thì sẽ.... nổi mụn. !
Mấy nhà sản-xuất phân họ biết rất rõ là các hợp-chất khoáng-tố thứ nào dễ hòa-tan, thứ nào khó, và độ bách-phân hòa-tan của mỗi thứ là bao nhiêu nữa... Tui cũng biết rõ khi lấy NPK ra pha thì được chứ sao lại không? Nhưng bạn chỉ dùng được cái phần mà nó hoà-tan ra thôi, rất thấp, còn lại là vẫn còn nằm đóng cục.

Bạn, tui đã thất-bại nhiều trong ý muốn : "Làm thế nào để có "dung-dịch dinh-dưỡng" tại VN?". Ngay cả em và cháu tui. Tụi nó trình-độ đại-học không đó chứ! Nhưng mà bây giờ chúng tôi không còn nói chuyện về vụ pha phân nữa. Bởi tui đưa cho tụi nó 1 bản liệt-kê, dặn nó rõ-ràng là tui cần đúng các loại phân đó, dù có mắc chút. Khi ra tiệm, nó được cố-vấn dùng cũng khoáng-chất đó, như là hợp-chất khác, để được rẻ. Tui nói không được. Tụi nó nói chỗ bán phân nói được. Rốt cuộc tui phải bỏ ý-định pha phân.

Còn phân NPK có trung, vi-lượng chuyên dùng bón lá, thì tốt chứ có gì đâu! Nhưng nếu chỉ cần tốt lá, thì ngoài thành-phần căn-bản, bạn thêm 1 thứ thôi, đó là :
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]- Cây cối bạn đang trồng, muốn bón lá thì bạn thêm đạm (N). Nhưng là đạm nào? Vậy tùy theo nhu-cầu, bạn cần xem kỹ thành-phần trong bao bì. Cũng là đạm, nhưng sự lựa chọn giữa Nitrate và Ammonium để dùng rất quan-trọng, bởi sự khác biệt là một chất có khuynh-hướng kích-thích ra nhiều trái và một chất kích-thích ra nhiều lá. Cây có khả-năng hấp-thụ cả hai catonic ammonium ion (NH4+) và anion nitrate (N03-). Ammonium ngay khi được hút vào có thể ngay tức thời được tổng-hợp thành amino acid. Hấp-thụ ammonium do đó có thể làm cho cây thiên về ra nhiều lá, đặc-biệt nếu thiếu ánh-sáng. Nitrate nitrogen trái lại, bị giảm xuống trước khi tiêu-hóa, do đó không ra rậm lá. Muối ammonium có thể được dùng trong điều-kiện ánh-sáng đầy đủ, khi đó độ quang-tổng-hợp cao, hoặc trong tình-trạng thiếu Nitrogen trong cây, phải cần bổ-túc cấp thời. Trong tất cả các trường-hợp khác, chỉ dùng Nitrate mà thôi.
[/FONT]
Cám ơn bạn cho tui được trẻ. Tui cần như vậy lắm! Tui đã từng "bị già" đến độ lảng trí dễ sợ, quên đủ thứ. Mấy chuyện quên chìa khóa, mắt kính, điện-thoại, bóp... là chuyện nhỏ. Có lần vào ngày nghỉ việc, ở nhà, tui lẩn-thẩn cố nhớ nhưng không nhớ nổi chuyện liên-quan đến... bao-tử, tui gọi bà xã hỏi : - Em à, anh không nhớ là hồi trưa nầy, mình ăn cơm chưa vậy em?
Bây giờ nhờ vui đùa, trao dổi với người trẻ hơn, đã kéo tui trẻ theo. Nên cám ơn bạn đã xưng "Em" với tui.
Thân ái.
Chào bác Thuy-canh !
Tôi thấy Bác phân tích phân và cây trồng rất hay , nên có vài điều muốn Bác nghiên cứu giúp bà con .
Số là tôi thì không có làm rẫy , nhưng có vài người trồng Dưa hấu ở gần họ hay qua đất tôi nhổ cây Thù lù và mua thêm Ampicilin về sử dụng. Mà họ trồng dưa rất trúng , một số bạn làm rẫy với nhau hỏi thì họ nói là " bí quyết " Vậy Bác có cách nào tìm hiểu vấn đề này dùm bà con được không ? Xin cảm ơn Bác trước !
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#63
Chào bác Thuy-canh !
Tôi thấy Bác phân tích phân và cây trồng rất hay , nên có vài điều muốn Bác nghiên cứu giúp bà con .
Số là tôi thì không có làm rẫy , nhưng có vài người trồng Dưa hấu ở gần họ hay qua đất tôi nhổ cây Thù lù và mua thêm Ampicilin về sử dụng. Mà họ trồng dưa rất trúng , một số bạn làm rẫy với nhau hỏi thì họ nói là " bí quyết " Vậy Bác có cách nào tìm hiểu vấn đề này dùm bà con được không ? Xin cảm ơn Bác trước !
Hì hì, thôi chết rồi, bạn hỏi nhằm cái mà tui mù tịt! Mặc dù tui có trồng bí đao, bí rợ, bầu, khổ qua, dưa leo. Đó là những thứ "tưởng như" có bà con với nhau, trong đó có dưa hấu. Còn "bí quyết" dùng cây Thù-lù và Pénicciilliinne thì... siêu thật. Tui mới nghe thôi. (Hay bạn coi mấy người trồng dưa hấu đó có con trai hay con gái đến tuổi "lứa đôi" hay chưa? Nếu có, bạn coi trong nhà bạn có đứa nào vừa lứa, bạn đánh tiếng làm sui, sau đó bạn sẽ biết được ngọn ngành liền... Giỡn chút nha!).
Thân ái.
 

hocnuoiran

Thành viên mới
#64
Hì hì, thôi chết rồi, bạn hỏi nhằm cái mà tui mù tịt! Mặc dù tui có trồng bí đao, bí rợ, bầu, khổ qua, dưa leo. Đó là những thứ "tưởng như" có bà con với nhau, trong đó có dưa hấu. Còn "bí quyết" dùng cây Thù-lù và Pénicciilliinne thì... siêu thật. Tui mới nghe thôi. (Hay bạn coi mấy người trồng dưa hấu đó có con trai hay con gái đến tuổi "lứa đôi" hay chưa? Nếu có, bạn coi trong nhà bạn có đứa nào vừa lứa, bạn đánh tiếng làm sui, sau đó bạn sẽ biết được ngọn ngành liền... Giỡn chút nha!).
Thân ái.
Chả là nông dân vùng sâu vùng xa biết lên mạng chút chút nên bà con nhờ , vả lại hổm giờ gió bấc lạnh thấy họ giã lấy nước pha vô bình xịt để dưa hấu khỏi thun đầu thật. Còn vấn đề làm sui , phải ở gần xin được làm sui với Bác ! Hì ..hì
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#65
Chả là nông dân vùng sâu vùng xa biết lên mạng chút chút nên bà con nhờ , vả lại hổm giờ gió bấc lạnh thấy họ giã lấy nước pha vô bình xịt để dưa hấu khỏi thun đầu thật. Còn vấn đề làm sui , phải ở gần xin được làm sui với Bác ! Hì ..hì
Đồng ý cái cụp,
Trong thời-gian chờ đợi, mình cho cho cá, rắn làm sui trước. Tui kết cái vụ nuôi cá quá đi! Phải chi tui được ghé bạn chơi 1 bữa ha!
Rhân ái.
 

tuongsinh

Nhanong.Com
#66
Chào bác Thuy-canh!
Lại tiếp tục nhờ bác tư vấn giúp em, vườn cây của em vừa rồi mưa lụt nên bị úng rễ, lá cây héo và rụng hết nhưng thân cây vẫn còn xanh. Em có thể hòa phân NPK tưới vào gốc để cứu lấy cây được không bác? Hay có cách nào khác không nhờ bác tư vấn giúp em với.