Bonsai!!cây Cảnh!!

honghainhi

Nông dân nhí
#4
Mấy cây này phải biết nuôi lâu lắm, vì hiện chi dưới nhỏ hơn chi trên, mà chi dưới mọc trước nên phải lớn hơn
 
Top