Bonsai cây kiểng của những người anh em chơi cây ở Cà Mau

  • Thread starter dovanlo
  • Ngày gửi
dovanlo

dovanlo

Thành viên gắn bó
#1
Tôi vừa có chuyến đi Cà Mau thăm những người anh em chơi cây ở đó. Cảm nhận về cây kiểng ở nơi cuối cùng của tổ quốc tôi chỉ có 2 từ: Đẹp, nhiều. Gửi lên đây chia sẻ với các anh chị em.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0101.jpg&hash=17283831d121ac53d2dba1942c88c111

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0104.jpg&hash=943af85dbbb306ea68aff67495c30774

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0112.jpg&hash=471db3c14a7275e6271aa93ef5427941

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0115.jpg&hash=618b00623eb4b9bac1b152c048d4dd01

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0116.jpg&hash=88c1f8d0ecae98f8edba093cbad76b3b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0117.jpg&hash=d271786686e00215f3fd1a26c76f96f8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi592.photobucket.com%2Falbums%2Ftt7%2Flocaimon%2Fcamau%2FIMG_0118.jpg&hash=b94e422b1aab4402a3281ea3c77ced6e
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop