Bonsai cây kiểng của những người anh em chơi cây ở Cà Mau

  • Thread starter dovanlo
  • Ngày gửi
Tôi vừa có chuyến đi Cà Mau thăm những người anh em chơi cây ở đó. Cảm nhận về cây kiểng ở nơi cuối cùng của tổ quốc tôi chỉ có 2 từ: Đẹp, nhiều. Gửi lên đây chia sẻ với các anh chị em.


 Quảng cáoTop