BOSCH GLM 250 VF

  • Thread starter diencothuanphat
  • Ngày gửi
D

diencothuanphat

Guest
#1
<p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;"><strong>Tru sở</strong>: Ql13 ấp 3B Thới H&ograve;a Bến C&aacute;t B&igrave;nh Dương&nbsp; <br /> Tel: 0650.6287545 &ndash; 0650.3577734 &ndash;&nbsp; Fax :0650.3577434</p> <p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;"><strong>Chi Nh&aacute;nh</strong> : 818/55 X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh, P25 quận B&igrave;nh Thạnh,TPHCM</p> <p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">Tel : 08.35059507 &ndash; 08. 36018263</p> <p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">Hotline: 0909.654545 . (Mr Dương)</p> <p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22mailto:diencothuanphat@yahoo.com/%22/%22">diencothuanphat@yahoo.com</a></p> <p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">Website: <strong><a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22http://www.diencothuanphat.com//%22/%22">http://www.diencothuanphat.com</a></strong></p><p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">&nbsp;<img alt="\&quot;\\&quot;BOSCH\&quot;" border="\&quot;\\&quot;0\\&quot;\&quot;" src="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22http://diencothuanphat.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FBOSCH_GLM_250_4dedfa4074d00_123x92.jpg&amp;newxsize=123&amp;newysize=92&amp;fileout=\\%22\%22" /></p><p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">&nbsp;</p><p class="\&quot;\\&quot;MsoNormal\\&quot;\&quot;">&nbsp;<span class="\&quot;\\&quot;Apple-style-span\\&quot;\&quot;"><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></span></p><span class="\&quot;\\&quot;Apple-style-span\\&quot;\&quot;"><table border="\&quot;\\&quot;0\\&quot;\&quot;"><tbody><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Đi-ốt laser</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">635 nm, &lt; 1 mW</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Phạm vi đo</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">0,05 - 250 m</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Loại tia laser</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">2</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c đo lường</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">&plusmn; 1 mm</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Thời gian đo, th&ocirc;ng thường</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">&lt; 0.5 s</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Thời gian đo, tối đa</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">4 s</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Nguồn cấp điện</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">4 x 1.5 V (AA)</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Trọng lượng, xấp xỉ</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">0,24 kg</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Chiều rộng</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">120 mm</font></td></tr><tr><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">Đơn vị đo</font></td><td><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">m or ft</font></td></tr></tbody></table><span class="\&quot;\\&quot;Apple-style-span\\&quot;\&quot;"><font size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;" face="\&quot;\\&quot;Arial,\&quot;" /></span><font size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;" face="\&quot;\\&quot;Arial,\&quot;"><font size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;" face="\&quot;\\&quot;Arial,\&quot;"><font face="\&quot;\\&quot;Times\&quot;" size="\&quot;\\&quot;2\\&quot;\&quot;">&nbsp;</font></font></font></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRAN VAN DUONG
- Địa chỉ: QL 13 AP 3B THOI HOA BEN CAT BINH DUONG
- Tel, Fax: ::: FaX 06503577434 ::: FaX ::: FaX
- email: diencothuanphat@yahoo.com
 

Top