BQL các dự án Nông nghiệp: 10 năm "tiếp sức" nông nghiệp, nông thôn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
BQL các dự án Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) thành lập từ tháng 7/1999, có nhiệm vụ triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để đầu tư nông nghiệp, nông thôn.


Đến nay Ban đã triển khai thực hiện khoảng 20 dự án ODA, với tổng số vốn là 1.072 triệu USD, trong đó có 13 dự án vốn vay. 6 dự án vốn vay và 4 dự án hỗ trợ kỹ thuật đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.


Theo ông Nguyễn Hữu Khương, Trưởng BQL các DA nông nghiệp, các chương trình, dự án đã góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tăng thu nhập cho nông dân. Cụ thể là DA đa dạng hoá nông nghiệp, thực hiện từ năm 1998 đến 2006 tại 12 tỉnh duyên hải miền Trung- Tây Nguyên. DA đã trồng mới 30.877 ha cao su, phục hồi 10.654 ha cao su đạt 103% mục tiêu, 20.531 hộ dân có vườn cao su (kiến thiết lại từ 0,5-2 ha) tạo điều kiện thu nhập ổn định. Đã có trên 76.000 nông dân áp dụng kỹ thuật vỗ béo bò và chăn nuôi lợn thâm canh. Thông qua các hoạt động kỹ thuật của DA, khoảng 75.000 tấn thịt lợn, thịt bò chất lượng được cung cấp cho thị trường. DA cũng thực hiện 329 mô hình trình diễn các loại cây hàng năm và công nghệ sau thu hoạch trên phạm vi 587 xã và 146 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.


DA cơ sở hạ tầng nông thôn được thực hiện từ năm 1998 đến 2004 tại 23 tỉnh. DA đã giúp người dân có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ giáo dục, y tế, chợ và các cơ hội việc làm, góp phần đáng kể trong công tác xoá đói giảm nghèo. Theo các báo cáo theo dõi đánh giá lợi ích của dự án, thu nhập của các hộ nông thôn đã tăng lên 52% ở những khu vực gần đường giao thông nông thôn được phục hồi, 45% ở khu vực có công trình thủy lợi được nâng cấp, 29% ở những khu vực hưởng lợi từ các tiểu dự án cấp nước.Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top