Buôn bán nhông giống, nhông thịt, cút thịt giá nhà nông

  • Thread starter nthung04ck2
  • Ngày gửi
N

nthung04ck2

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Qui Nhơn, Bình Định
- Tel, Fax: 0168.847.42.28 ::: FaX
- email: kynhong.mientrung@gômail.com
================================

<p><font size="2">Hiện tại t&ocirc;i đang cung cấp nh&ocirc;ng giống, nh&ocirc;ng thịt, c&uacute;t thịt, số lượng lớn . Nếu ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i. Ưu ti&ecirc;n người uy t&iacute;n, l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i.<br /></font></p><p><font size="2"><strong>Li&ecirc;n h&ecirc;: 0168.847.42.48&nbsp; Anh.Ng&ocirc;n </strong></font><br /></p>
 

Đối tác


Top