Buôn Câu Sông Vị Chờ Thời Vận, Uống Nước Bàn Khê đợi Cơ Duyên

  • Thread starter Hiếu_An Đ
  • Ngày gửi
"...Ngày kia, Tử Nha ngồi trên thạch bàn, cầm cần câu thả xuống nước, ngâm một bài thơ như vầy :
Đã tám thu trôi qua
Trần ai chịu đọa đày
Nửa năm nương đất Trụ
Một khắc đến non Tây
Sợi dây kinh luân này
Miếng mồi thao lược đây
Truớc dùng câu tôm cá
Sau nổi hội rồng mây


Tử Nha vừa ngâm xong bài thơ, bước lại cội dương ngồi hứng mát bỗng thấy một ông tiều vai gánh củi, miệng hát lêu nghêu. Ông tiều thấy Tử Nha liền ghé lại hỏi :

- Tôi thấy ông thường câu cá nơi khúc sông này, mưốn nói với ông vài câu chuyện để hưởng thú ngư tiều vấn đáp.

Tử Nha mừng rỡ nói :

- Tốt lắm ! Tôi với ông sẽ là bạn với nhau .

Ông Tiều hỏi :

- Ông quê quán ở đâu, tên họ là chi ?

Tử Nha nói :

- Tôi ở Hứa Châu, họ Khương tên Thượng, tên chữ là Tử Nha, biệt hiệu là Phi Hùng.

Ông Tiều nghe nói bật cười nghiêng ngả. Tử Nha lấy làm lạ hỏi :

- Ông là ai vậy ?

Ông tiều đáp :

- Tôi họ Võ tên Kiết ở xứ Tây Kỳ.

Tử Nha hỏi :

- Tại sao ông lại cười như vậy ?

Võ Kiết đáp :

- Tôi nghe ông xưng hiệu Phi Hùng nên nín cười không được.

Tử Nha hỏi :

- Từ xưa đến nay làm người ai cũng có tên có hiệu, chuyện gì mà cười .

Võ Kiết nói :

- Ðời xưa, những bậc thánh hiền bụng chứa văn chương, lòng đầy thao lược xưng tên xưng hiệu đã đành, còn như ông ngồi câu cá suốt ngày, cái lưng cháy nám mà cũng xưng hiệu Phi Hùng bảo tôi nín cười làm sao. Nếu ông tự xưng là con khỉ ốm thì khỏi ai bắt bẻ.
Võ Kiết vừa nói vừa đến nơi đặt cần câu cầm nhấc lên, thấy lưỡi câu ngay duỗi, liền vỗ tay cười, rồi chặc lưỡi than :

- Hễ có trí thì tuổi thơ cũng có trí, còn không mưu thì đầu bạc cũng không mưu. Muốn câu cá mà để lưỡi câu ngay thì đời nào bắt được cá. Ðể tôi dạy dùm cho. Ðốt cây kim này cho đỏ, cắt ngạnh, uốn cong cong rồi móc mồi cho thơm, nhợ phải cột phao chính giữa, lúc thả xuống sông mà thấy phao động đậy ấy là cá ăn câu, phải giựt lên cho gấp, lưỡi câu móc vào mép cá, mới bắt được cá mà ăn. Khờ dại như ông mà dám cả gan xưng Phi Hùng.
Tử-Nha nói :

- Ngươi biết một chẳng biết hai. Ta không dùng lưỡi câu cong này để câu cá câu tôm, chỉ dùng lưỡi câu ngay để câu thời câu vận. Nếu làm cong queo thì được của thà cứ thế ngay mà thanh bạch còn hơn. Như ý ta là :

Ngồi đợi ngày giờ quý
Nên chẳng đợi của câu
Không mong tôm mong cá
Mà mong kiếm công hầu
................................................"

"Nước dợn trong veo cảnh thật thanh,
Hùm thiêng chưa gặp ẩn non xanh
Người đời chẳng biết trang hiền sĩ
Cứ nói ông câu ở mé gành"
... Cảm tích xưa, cảnh cổ ngẫu hứng làm một tiểu cảnh "Khương Tử Nha Gặp Võ Kiết", ngõ hầu góp vui cho Anh Chị Em cuối tuần
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Sông Vị Hoàng là sông cổ ở tỉnh Nam Định, miền bắc ViệtNam
đời nhà Trần. Sau đó, nó dân dần bị vùi lấp, gọi là sông Lấp,
rồi dần dần mất hẳn, chỉ còn tên.
*
Bạn kể chuyện Tàu, mà nói cảnh ViệtNam, chẳng tréo ngoe sao?
*
 
H

Hiếu_An Đ

Thành viên mới
Buông Câu Sông Vị ....

Sông Vị Hoàng là sông cổ ở tỉnh Nam Định, miền bắc ViệtNam
đời nhà Trần. Sau đó, nó dân dần bị vùi lấp, gọi là sông Lấp,
rồi dần dần mất hẳn, chỉ còn tên.
*
Bạn kể chuyện Tàu, mà nói cảnh ViệtNam, chẳng tréo ngoe sao?
*

TÍCH KHƯƠNG TỬ NHA GẮN LIỀN VỚI MỘT CON SÔNG BÊN TÀU BẠN ƠI.
Theo tự điển wikipedia thì:
"Sông Vị hay Vị Hà (tiếng Trung: 渭河; Bính âm: Wèi Hé; Wade-Giles: Wei Ho) là một con sông ở tây trung bộ Trung Quốc, chi lưu lớn nhất của Hoàng Hà. Sông Vị bắt nguồn gần huyện Vị Nguyên ở tỉnh Cam Túc, cách Hoàng Hà gần 200 km ở Lan Châu. Tuy nhiêu, do Hoàng Hà ngoặt về hướng bắc quá đột ngột, hai con sông này không gặp nhau cho đến 2.000 km tính từ nguồn của Hoàng Hà, tại khu vực gọi là Đồng Quan trong tỉnh Thiểm Tây. Con sông này chảy trong ba tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ và Thiểm Tây, trong đó phần lớn con sông chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Sông chảy theo hướng tây-đông và gần như song song với con sông lớn Hoàng Hà. Diện tích lưu vực 134.766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50%, Cam Túc 44%."
 
V

Vi_

Lữ khách
Khương Tử Nha tức là Khương thượng, được coi như 1 tướng vĩ đại của trung quốc cổ..
…ngồi câu cá bên bờ sông vị để chờ thời cơ….phải ngồi câu cá đến năm 80 tuổi, thời mới đến và ông được mời ra làm Tể Tướng..
Ông thi thố tài năng và kiến tạo cho nhà Chu làm vua tồn tại tới 800 năm…
Khi chết ông được phong là Tiên…mà là 1 ông tiên lớn nhất trong 8 ông tiên của thần thoại trung quốc
Trong Lỗ Ban…khi làm nhà người ta cột 2 miếng vải đỏ vào 2 đầu của cây Đòn Sóc trong có mảnh giấy viết chữ : “khương thái công tại thử” ngĩa là Khương tử Nha đang ở chỗ này…dụng ý là cho ma quái thấy ông là phải sợ không trù yếm căn nhà được.

Theo Vi tôi...ông ta chỉ là người kiên nhẫn ngồi chờ sung rụng
Anh hùng là người phải biết tạo thời thế cho mình
 
H

HoiMinh

Lữ khách
Toi online bang dt nen ko viet co dau duoc, moi nguoi thong cam nha! Toi thich mot cau noi cua TQ: Thoi the sinh anh hung - Anh hung tao nen thoi the.
 

Quảng cáoTop