Bút đo EC/pH/TDS - HI98129

  • Thread starter chungkim
  • Ngày gửi
C

chungkim

Guest
#1
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" id="AutoNumber40"><tbody><tr><td colspan="2" style="width: 100%; height: 25px"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="AutoNumber46" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td align="center" class="titleDangTin" style="width: 100%">&nbsp;B&uacute;t đo EC/pH/TDS - HI98129</td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 100%; height: 10px"><br /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 100%"> <div align="right"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="AutoNumber43" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td class="navItem" style="width: 100%"><p align="justify"> </p><p><span style="font-weight: bold">B&uacute;t đo EC/pH/TDS - HI98129</span><br /></p> <table width="633" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="height: 860px"> <tbody> <tr style="font-weight: bold; height: 21px"> <td style="height: 21px">H&atilde;ng sản xuất:HANNA_ITALIA</td> </tr> <tr style="font-weight: bold; height: 21px"> <td style="height: 21px">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Phạm vi pH :0,00-14,00 pH</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Phạm vi EC: 0-3999 &mu;S / cm</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Phạm vi TDS: 0-2000 ppm</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Nhiệt độ: 0,0-60,0 &deg; C / 32-140,0 &deg; F</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-PH Độ ch&iacute;nh x&aacute;c :&plusmn; 0,05 pH</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: EC / TDS &plusmn; 2% F.S.</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Độ ch&iacute;nh x&aacute;c nhiệt độ :&plusmn; 0,5 &deg; C / &plusmn; 1 &deg; F</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-B&ugrave; trừ nhiệt độ pH: tự động;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">EC / TDS: tự động với &szlig; điều chỉnh 0,0-2,4% / &deg; C</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Hiệu chuẩn pH tự động, 1 hoặc 2 điểm với 2</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">bộ nhớ đệm</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">(PH 4,01 / 7,01 / 10,01 hoặc 4,01 / 6,86 / 9,18)</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Hiệu chuẩn EC / TDS tự động, 1 điểm</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Chuyển đổi hệ số điều chỉnh TDS 0,45-1,00</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Điện cực pH HI 73127 (thay thế, bao gồm)</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-M&ocirc;i trường :0-50 &deg; C (32 đến 122 &deg; F);</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">RH tối đa 100%</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Loại Pin / Life 4 x 1.5V / xấp xỉ. 100 giờ</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">sử dụng li&ecirc;n tục;</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">tự động tắt sau 8 ph&uacute;t kh&ocirc;ng sử dụng</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-K&iacute;ch thước 163 x 40 x 26 mm (6,4 x 1,6 x 1.0 &quot;)</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px">-Khối lượng 100 g (3.5 oz.)<br /><br /><br /><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 18pt"><br /><span style="font-size: 14pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:L&ecirc; Thị KimChung<br /> C&ocirc;ng ty TNHH FUCO</span></span><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><br /> Điện thoại: &nbsp;04.66823679 - <span class="skype_pnh_print_container">0977 675997</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_dropart_span" /><span class="skype_pnh_textarea_span" /></span></span> </span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><br /> Fax: 0436368975 </span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><br /> Email: </span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:kimchungth@gmail.com">kimchungth@gmail.com</a> </span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><br /> Chi tiết xem tại webside: </span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fuco.com.vn/">www.fuco.com.vn</a> .<br /> Representative office: No. 102-A3, Ngo 29, Lac Trung st, Ha Noi, Viet Nam.</span></span></span><span style="font-size: 14pt"><br /></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THỊ KIM CHUNG
- Địa chỉ: SỐ 102 -A3 - NGÕ 29- LẠC TRUNG - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0977675997 ::: FaX 0436368975 - Fax:
- email: kimchungth@gmail.com