Cá cảnh biển Hoàng Xa

  • Thread starter Cá cảnh biển Hoàng Xa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cá cảnh biển Hoàng Xa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cá cảnh biển Hoàng Xa
- Địa chỉ: 210/13,Hồ Văn Huê,P9,QPhú Nhuận,TPHCM
- Tel, Fax: 0933031762 ::: FaX
- email: tonyhoangxa@yahoo.com
================================

<font size="2"><strong><strong>C&aacute; cảnh biển Ho&agrave;ng Xa chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại C&aacute; cảnh biển,San h&ocirc;,Hải quỳ,Đ&aacute; sống,C&aacute;t sống.Cung cấp nước biển đ&atilde; qua xử l&yacute; với gi&aacute; rẻ.Tư vấn tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Nếu c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ C&aacute; cảnh biển Ho&agrave;ng Xa.<br />&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; Địachỉ:210/13 Hồ Văn Hu&ecirc; ,Phường 9 ,Quận Ph&uacute; Nhuận ,TPHCM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐThoại: (08)38477229 DĐ: 093 3031762. Gặp A.Ho&agrave;ng</strong></strong></font>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top