Cá cảnh biển Hoàng Xa

  • Thread starter TonyHoangXa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TonyHoangXa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TonyHoangXa
- Địa chỉ: 210/13,Hồ Văn Huê,P9,QPhú Nhuận,TPHCM
- Tel, Fax: 0933031762 ::: FaX
- email: tonyhoangxa@yahoo.com
================================

<span style="font-size: larger"><strong>C&aacute; cảnh biển Ho&agrave;ng Xa chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại C&aacute; cảnh biển,San h&ocirc;,Hải quỳ,Đ&aacute; sống,C&aacute;t sống.Cung cấp nước biển đ&atilde; qua xử l&yacute; với gi&aacute; rẻ.Tư vấn tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; Nếu c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ C&aacute; cảnh biển Ho&agrave;ng Xa.<br /> &nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp; Địachỉ:210/13 Hồ Văn Hu&ecirc; ,Phường 9 ,Quận Ph&uacute; Nhuận ,TPHCM<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐThoại: (08)38477229 DĐ: 093 3031762. Gặp A.Ho&agrave;ng</strong></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top