cá cảnh khủng long 6 sừng 4 chân (Axolotl)

  • Thread starter Đoàn Chí Vũ
  • Ngày gửi
Đoàn Chí Vũ

Đoàn Chí Vũ

Lữ khách
#1
01689.884.662
Hiện tại có đợt hàng với về, 1 đàn Axolotl 6 sừng 4 chân với 3 màu chính là màu trắng, màu đen và màu vàng.
Đợt này về size 10-12cm giá 150k/1con
ai muốn nuôi loài cá độc, lạ và đẹp này thì liên hệ Vũ (01689.884.662) nha!
;)
THAM KHẢO THÊM TRÊN FACEBOOK NHA CÁC BẠN :
https://www.facebook.com/khunglong6sung4chan/?fref=ts

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62
 
Last edited:
K

kinhkha79

chuyên mua bán gà đá ,đủ loại
#2
Cá này sống nước ngọt hay mặn vậy vũ
Thức ăn của nó là gì
 
Đoàn Chí Vũ

Đoàn Chí Vũ

Lữ khách
#3
Hiện tại có đợt hàng với về, 1 đàn Axolotl 6 sừng 4 chân với 3 màu chính là màu trắng, màu đen và màu vàng.
Đợt này về size 16-18cm giá 160k/1con
ai muốn nuôi loài cá độc, lạ và đẹp này thì liên hệ Vũ nha!
;)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62
cá này sống nước ngọt nha kinhkha79 ... nó ăn trùn chỉ là chủ yếu, ngoài ra nó có thể ăn tim bò, thức ăn đông lạnh...
 
Đoàn Chí Vũ

Đoàn Chí Vũ

Lữ khách
#5
axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân
 
Jenny

Jenny

Lữ khách
#7
axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân axolotl khủng long 6 sừng 4 chân
Hiện tại có đợt hàng với về, 1 đàn Axolotl 6 sừng 4 chân với 3 màu chính là màu trắng, đen và màu vàng.
Đợt này về size 16-18cm giá 160k/1con
ai muốn nuôi loài cá độc, lạ và đẹp này thì liên hệ Vũ nha!
;)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5716%2F22814614576_72bd158cb9_o.jpg&hash=a9dfffbb47a83499d240c2c2ddd65a09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-B-5KafndmIE%2FVj2DHfE3ScI%2FAAAAAAAAGiU%2FF2EKrJOPy-I%2Fs0%2F563d7d2c2226f.jpg&hash=5cc812ff72db56d50c8bbf0317103791

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-4aIsYLtmiRo%2FVj2DH3GO4-I%2FAAAAAAAAGiY%2FcGA12ZhwYpU%2Fs0%2F563d7d2f6c146.jpg&hash=0e0d6f08cddf07c8b849e15c09b9de62
a e muon mua 4 con
 

Quảng cáo

Top