Cá koi ,Cá koi Nhật , cá koi đẹp, Cá Koi đuôi dài ,Cá Koi TP HCM, cá k

  • Thread starter nhatduy
  • Ngày gửi
N

nhatduy

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Một ng&ocirc;i nh&agrave; ph&ugrave; hợp với phong thủy phải đầy đủ những yếu tố: </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &Aacute;nh s&aacute;ng, kh&ocirc;ng kh&iacute; thường xuy&ecirc;n thay đổi , nhiệt độ bếp k qu&aacute; cao </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&agrave; vệ sinh kh&ocirc;ng được ẩm ướt </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ph&ograve;ng ngũ tr&aacute;nh cửa Ch&iacute;nh .</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">- Cửa Ph&ograve;ng ngũ tr&aacute;ch đối diện nhauV&agrave; kh&ocirc;ng thể thiếu Bể c&aacute; : ph&ugrave; hợp với người bu&ocirc;n b&aacute;n. V&igrave; thủy c&oacute; t&aacute;c dụng điều h&ograve;a &acirc;m dương.Vị tr&iacute; bể c&aacute; n&ecirc;n đặt ph&iacute;a g&oacute;c nh&agrave; ngăn giữa c&aacute;c ph&ograve;ng trong nh&agrave;, tr&aacute;nh cửa ch&iacute;nh, giữa 2 c&aacute;nh cửa, s&aacute;t trần nh&agrave; hay đối diện với Bếp.Hướng tốt nhất để đặt Bể c&aacute; Hướng Bắc hoặc Đ&ocirc;ng Nam v&igrave; 2 hướng n&agrave;y thuộc cung quan lộc. Những </span><span style="font-size: 13pt">ch&uacute; c&aacute; Koi bơi lội lững lờ</span><span style="font-size: 13pt">,</span><span style="font-size: 13pt"> lo&agrave;i c&aacute; đầy ấn tượng,</span><span style="font-size: 13pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute;</span><span style="font-size: 13pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> Koi</span><span style="font-size: 13pt; color: red"> cũng trở th&agrave;nh một đặc trưng của đất nước</span><span style="color: red"> mặt trời mọc</span><span style="font-size: 13pt">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">Hải Thanh Koi farm </span><span style="font-size: 13pt">ch&acirc;n th&agrave;nh gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty trong suốt nhiều năm qua, mang sản phẩn c&aacute; &ldquo; Koi &ldquo;&nbsp; thương hiệu <span style="color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Hải Thanh Koi Farm</span></span><span style="font-size: 13pt; color: red">,</span><span style="font-size: 13pt; color: red"> </span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">Hiện nay c&ocirc;ng ty của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp <span style="color: red">sản phẩn c&aacute; &ldquo;Koi &ldquo; </span>sản xuất trong nước c&oacute; nguồn gốc bố mẹ từ Nhật Bản v&agrave; c&aacute; Koi Nhập Khẩu từ Nhật Bản đa dạng về chủng lọai, gi&aacute; cả, m&agrave;u sắc v&agrave; k&iacute;ch cỡ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">- Size từ 12cm đến những <span style="color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&agrave;ng Jumbo</span> tr&ecirc;n 80cm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">- Gi&aacute; từ 20.000đ/Ch&uacute; đến h&agrave;ng chục triệu/Ch&uacute;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">- <span style="color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đặt biệt c&oacute; những Ch&uacute; Koi đu&ocirc;i d&agrave;i thật tuyệt</span> . Ng&ograve;ai ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp sỉ lẻ c&aacute;c lọai thức ăn d&agrave;nh cho c&aacute;, Thuốc chuy&ecirc;n trị bệnh c&aacute; koi,thiết bị m&aacute;y bơm, lọc &hellip;v&hellip;v.. Với Đội ngũ Kỹ Sư nhiều năm kinh nghiệm được đ&agrave;o tạo tại Nhật Bản v&agrave; Singapore chuy&ecirc;n tư vấn thiết kế xử l&yacute; hệ thống lọc cho Hồ c&aacute; đảm bảo nước trong, c&aacute; khỏe, vận h&agrave;nh đơn giản.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt">H&atilde;y đến với </span><span style="font-size: 13pt; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Hải Thanh Koi Farm</span><span style="font-size: 13pt; color: red"> Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ chi&ecirc;m ngưỡng những Ch&uacute; c&aacute; koi thật đẳng cấp !</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">H&acirc;n hạnh được phục vụ Q&uacute;y Kh&aacute;ch!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Tr&acirc;n trọng!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 0.2in"><span style="font-size: 13pt">Địa chỉ&nbsp; : Showroom 1 : </span><span style="font-size: 13pt">1A đường 36 KP1, P. T&acirc;n Quy, Q7, TP. HCM</span><span style="font-size: 13pt">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 0.2in"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Showroom 2 : 647 Nguyễn Hữu Thọ, P.T&acirc;n Phong, Q7, TP.HCM.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Website :&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.haithanhkoifarm.com.vn/">www.haithanhkoifarm.com.vn</a></span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 0.2in"><span style="font-size: 13pt">ĐT : 08.37715495 &ndash; Fax: (84 8) 37712021</span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Email : nhatduy1982@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Mr. Duy (TrưởngPh&ograve;ng KD)&nbsp;&nbsp; : 0908.3555.94</span><span style="font-size: 13pt"> </span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><em><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch: &ldquo; sức khỏe_th&agrave;nh c&ocirc;ng_hạnh ph&uacute;c </span></strong></em><em><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">!!! </span></strong></em><em><strong><span style="font-size: 13pt; color: red">&ldquo;</span></strong></em><span style="font-size: 13pt; color: red"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhất duy
- Địa chỉ: 1A đường 36 KP1, P. Tân Quy, Q7, TP. HCM.
- Điện thoại: 0908355594 - Fax:
- email: nhatduy1982@gmail.com