Các bác cho em hỏi ở đâu bán vermiculite?

anh Cuội

Nhà nông nghiệp dư
#1
Các bác cho em hỏi ở đâu có bán vermiculite ?
Cám ơn các bác nhé/
 

Top