Các Bác cho em hỏi về sáo với

  • Thread starter Nguyenanh3594
  • Ngày gửi
tình hình là anh của em mới cho 1 con sáo nâu, không biết bao nhiêu tháng, đã dạng người, nhưng lúc cho tay vào lồng thay nước thì nó cứ nhảy né tay, đút đồ ăn tươi thì nó vẫn ăn. Nó đã biết kêu két két. Cho em hỏi khi nào thì tập nói cho nó đc, đây là hình em nó (chụp Đt nên hơi mờ)
tình hình là anh của em mới cho 1 con sáo nâu, không biết bao nhiêu tháng, đã dạng người, nhưng lúc cho tay vào lồng thay nước thì nó cứ nhảy né tay, đút đồ ăn tươi thì nó vẫn ăn. Nó đã biết kêu két két. Cho em hỏi khi nào thì tập nói cho nó đc, đây là hình em nó (chụp Đt nên hơi mờ)
tình hình là anh của em mới cho 1 con sáo nâu, không biết bao nhiêu tháng, đã dạng người, nhưng lúc cho tay vào lồng thay nước thì nó cứ nhảy né tay, đút đồ ăn tươi thì nó vẫn ăn. Nó đã biết kêu két két. Cho em hỏi khi nào thì tập nói cho nó đc, đây là hình em nó (chụp Đt nên hơi mờ)
--------

ảnh em nó đây
http://i1172.photobucket.com/albums/r579/nguyenanh3594/Hnhnh0411.jpg
http://i1172.photobucket.com/albums/r579/nguyenanh3594/Hnhnh0411.jpg
 
Last edited by a moderator:

Quảng cáoTop