Các bác kts tư vấn trang trại giúp em

êmm có một mẫu đất ruộng thuỷ sản
Muốn đào cái ao 4 sào còn lại 5 sào để làm trại gà phần còn lại muốn xây nhà
Bác nào giúp em vẽ cái mô hình với
Đất chữ nhật 42x78 có mương nước chạy dọc hướng bắc
 

Quảng cáo

Top