CAC BAN QUAN TAM TOI DUNG DICH THUY CANH HAI PHONG XIN LIEN HE,TUAN 09

  • Thread starter nguyen_tuan
  • Ngày gửi
N

nguyen_tuan

Guest
#1
MINH TEN TUAN HIEN MINH O HAI PHONG,HIEN MINH CO DUNG DICH THUY CANH CUA CTY TNHH PHAN BON VI DAN ,SAN PHAM DUNG DE TRONG RAU THUY CANH,TUOI PHONG LAN,DIA LAN,TRONG RAU MAM,SAN PHAM HIEU QUA VA CHAT LUONG,CAC BAN QUAN TAM XIN LIEN HE TUAN 0914258135(HONG BANG ,HAI PHONG)KHU VUC HAI PHONG XIN GIAO HANG TAN NHA,CAC BAN CO THE DEN NHA DE THAM QUAN MO HINH TRONNG RAU SACH BANG PP THUY CANH ,

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAM NGOC TUAN
- Địa chỉ: HONG BANG HAI PHONG
- Điện thoại: 0316767 - Fax:
- email: nguyen_tuan0914258@yahoo.com
 

Top