Các bệnh phổ biến trên Ớt

  • Thread starter vdda2912
  • Ngày gửi
1 - Thối rễ --> Phytophthora capsici : thối rễ và héo
2 - Thối gốc --> Sclerotium rolfsii: Các hạch nấm nhỏ tròn màu nâu và sợi nấm trắng ở gốc thân
3 - Héo vi khuẩn --> Ralstonia solanacearum: Dịch khuẩn xuất hiện ở thân, thân bị biến màu nâu
4 - Thán thư --> Colletotrichum sp.: Vết bệnh màu đen, lõm xuống
5 - Bệnh virút --> Lá non còi cọc, kém phát triển
6 - Sưng rễ tuyến trùng --> Meloidogyne sp. : U sưng trên rễ

 V

vdda2912

Thành viên mới
cách phòng trừ trong diễn đàn có rồi, mình chỉ up cách nhận biết bệnh thôi.
 

Quảng cáoTop