Các giải vàng hội hoa xuân 2009

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
TTO - Đã thành thông lệ, hội hoa xuân (diễn ra tại công viên Tao Đàn, Q.1, TP.HCM) là nơi quy tụ của những nghệ nhân thi thố tác phẩm họ chăm chút trong cả năm ròng. Năm 2009 hội hoa xuân đã khoe sắc với rất nhiều loại cây hoa mới lạ, đẹp mắt. Sau đây là những giải vàng ở các hạng mục của hội hoa xuân 2009 Bonsai

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312701&hash=8f5bcbeac6e082474791d3d0c80f7dcc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312704&hash=e87654cb6c84221a8a1a6468904a192e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312706&hash=bbf89aeb43f638a99474bcd5312bfffd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312708&hash=ab1bd1f3400080d6e78fb625468b48f8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312709&hash=e52a832a6748d0f4375dc9197d938a50

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312712&hash=d2d7cc33ea5fac24889881cea88617ea
Cá cảnh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312714&hash=ed7df78cc9a0af7569f8ad79aeac9058

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312716&hash=831a145caf5f60c9fa8fdb0f7a37c46f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312719&hash=3de04af3ee9ac48b9c092c21999c9c95

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312721&hash=a85de76ac191a7348391ebb9a1c35f8c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312723&hash=34bd51eac83dcef61d0c59000a518ab8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312725&hash=09dd025a1455314dd0b3f641e7218361
Xương rồng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312728&hash=812b0b1f7daa009b927537acdd69d154

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww3.tuoitre.com.vn%2FTetOnline2009%2FImageView.aspx%3FThumbnailID%3D312730&hash=2328aa99000fb4a1aaa2e527e9fc40b4
 

Last edited:

Đối tác


Top